ภูเก็ต จัดงานลอยกระทงได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยืนยันสามารถจัดงานลอยกระทงได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ป้องกันและดูแลตัวเอง

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลังจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องกักตัว ต่อเนื่องมาจากโครงการภูเก็ตแซนบ็อก ซึ่งขณะนี้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากต่อเนื่อง โดยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เริ่มมีความคึกคักมากขึ้น รวมทั้งปริมาณรถบนท้องถนนที่เพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ ประกอบกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่หมดไป จึงขอให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ระมัดระวังการระบาดของโรค โดยการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลและป้องกันตนเอง

นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ขอเน้นย้ำผู้ดำเนินการทุกฝ่ายต้องควบคุมและอยู่ภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด อย่าปล่อยปะละเลยเด็ดขาด เพื่อความไม่ประมาท โดยขอให้ทุกฝ่ายทั้งผู้จัดงาน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมส่วนตัว สวมแมส เว้นระยะห่าง ดูแลตนเองป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ