จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์สำคัญประจำจังหวัดภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์สำคัญประจำจังหวัดภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ที่ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์สำคัญประจำจังหวัดภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์สำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จัดขึ้นโดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกร ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้การเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์ สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา และทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น