เตรียมระเบิดศึกวงสวิงอาชีพ แซนด์บ็อกซ์สวิง(Sandbox Swing)

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ จัดกอล์ฟอาชีพ 8 รายการ ภายใต้โครงการแซนด์บ็อกซ์สวิง(Sandbox Swing) ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ และ สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นใจดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ เปิดฉาก 13 กันยายน 2564 นี้“สิงห์ คอร์เปอเรชั่น” ร่วมกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โดย นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ โดย นายจักรพงศ์ ทองใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพที่ภูเก็ต ภายใต้โครงการแซนด์บ็อกซ์สวิง (Sandbox Swing โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานงานแถลงข่าว ซึ่งภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในโครงการดังกล่าวจะมีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 8 รายการ คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและชาวไทย เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้นที่ ห้องประชุม Lagoon Deck โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟอาชีพของ Thailand PGA Tour และ All Thailand Golf Tour ภายใต้ชื่อโครงการ Sandbox Swing พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร.สุปราณี คุปตาสา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายพอล วิลสัน ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการและผู้อำนวยการระดับกลุ่มลากูน่า ภูเก็ต, นายประพันธ์ อัศวอารี ประธานกรรมการ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ, นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย, นายจักรพงศ์ ทองใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ และนายจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเริ่มดำเนินการแผนตามนโยบาย “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (PHUKET SANDBOX)” ของรัฐบาล เป็นพื้นที่นำร่องต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศ ที่ฉีดวัคนป้องกันโควิด-19 รบโดสแล้ว และแสดงผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่มีต้องกักตัว ก่อนจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมและจากกระแสกีฬาโอลิมปีกที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายนำแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติ “ศักยภาพกีฬา” เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาและกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพิ่มโอกาสให้ทุกคนมีสถานที่เล่นกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาในภูมิภาคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวตรงกับพันธกิจของจังหวัดภูเก็ตในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสให้กับผู้คนในด้านการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟที่มีผลต่อด้านเศรษฐกิจอย่างมากทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ในโครงการแซนด์บ็อกซ์สวิงนั้น จะมีการแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ โดยเป็นรายการของออลไทแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2 รายการ และของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 6 รายการ โดยในส่วนรายการของออลไทแลนด์กอล์ฟทัวร์ นั้นได้แก่ รายการสิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท (แชมป์รับ 4.5 แสนบาท ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ วันที่ 23-26 กันยายน และรายการ สิงห์ลากูน่าภูเก็ตโอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท (แชมป์รับ 4.5 แสนบาท) ณ สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต วันที่ 7-10 ต.ค. 2564 โดยทั้ง 2 รายการดังกล่าว นักกอล์ฟชั้นนำของไทยรวมถึงแชมป์เก่าของทั้งสองรายการต่าง ก็ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง นำโดย ขวัญชัย แท่นนิล (แชมป์สิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 20 19), รวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต (แชมป์สิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2017), ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ (แซมป์สิงห์ลากูน่าภูเก็ตโอเพ่น 2020), ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล (แซมป์สิงห์ลากูน่าภูเก็ต โอเพ่น 20 17), วรัญญ รัตนไพบูลย์กิจ (แซมป์สิงห์ลากูน่าภูเก็ตโอเพ่น 20 18), ภาณุพล พิทยารัฐ และ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ในส่วนของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 6 รายการ โดยทั้งหมดจัดที่สนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับประกอบด้วย รายการ Thailand PGA One Day Tour 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท วันที่ 13 กันยายน, Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท วันที่ 14-15 กันยายน, Singha-SAT Blue Canyon Championship 2021 วันที่ 17-19 กันยายน ชิงเงินรางวัลรวม 2,000,000, Thailand PGA One Day Tour 2021 รายการที่ 2 ชิงเงินรางวัลรวม 250,000  บาท วันที่ 27 กันยายน, Singha-SAT TDT Phuket 2021  ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท วันที่ 28-29 กันยายน และ Singha- SAT Phuket Classic 2021 เงินรางวัลรวม 2,000,000 บาท วันที่ 1-3 ตุลาคม 2564