รองอธิบดีกรมทะเล กำกับงานลูกเต่ามะเฟืองฟักที่หาดกะตะ ล่าสุดลูกเต่ามะเฟืองยังไม่ฟักตัว

กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ลงพื้นที่หาดกะตะ เพื่อกำกับการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของสำนักงาน ทช.ที่ 10 (กระบี่) สำนักงาน ทช.ที่ 6 (พังงา) และศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ที่ ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง (รังที่ 1) หาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในการจัดเตรียมความพร้อมรอการฟักของไข่เต่ามะเฟือง

เนื่องจากบริเวรพื้นทรายได้เกิดการยุบตัวของปากหลุมทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จึงได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการฟักของไข่เต่ามะเฟืองโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลอย่างปลอดภัยต่อไป แต่อย่างไรก็ล่าสุดลูกเต่ามะเฟืองยังไม่ฟักตัว แต่ก็ยังคงเฝ้ารอกันต่อไป