สมาคมผู้ประกอบการรถบัส 30 ภูเก็ต เข้าพบ นายก อบจ.ภูเก็ต หารือ และขอความช่วยเหลือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19

สมาคมผู้ประกอบการรถบัส 30 ภูเก็ตเข้าพบ นายก อบจ.ภูเก็ต หารือ และขอความช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19  มาเป็นเวลา 1 ปีเศษ โดยเฉพาะปัญหาการผ่อนชำระหนี้ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการรถบัส 30 ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการรถบัสนำเที่ยว 2 ชั้นภูเก็ต, ชมรมรถบัส 30 ภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องด้านการให้บริการรถนำเที่ยว เข้าพบ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เพื่อหารือและขอความช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19  มาเป็นเวลา 1 ปีเศษ โดยเฉพาะปัญหาการผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะโรงแรมที่พัก ด้วย เช่น รถบริการนำเที่ยว เรือบริการนำเที่ยว เป็น เพราะที่ผ่านมาเวลามีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาหรือแก้ปัญหาต่างๆ จะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม  รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนโควิดด้วยนายอนันต์ ดีประเสริฐ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถบัส 30 ภูเก็ต กล่าวว่า สมาชิกของสมาคมฯ มีรถบัสรวมประมาณ 350 คัน นับจากเกิดโควิด-19 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วม 14 เดือนแล้วที่ไม่มีงานทำ ขณะที่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกวัน   ส่วนนโยบายของภาครัฐที่ออกมานั้น  เป็นเพียงการยืดชีวิต แต่ไม่ได้เป็นการปลดหนี้ และยังเป็นการเพิ่มภาระหนี้ด้วย  ดังนั้นจึงเห็นด้วยที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว เพราะหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะทำให้ผู้ประกอบการมีงานทำและสามารถผ่อนชำระหนี้สินต่างๆ ได้ โดยขณะนี้ต้องหาวิธีการหารายได้ โดยบางส่วนก็ปรับอาชีพ ซึ่งก็เพียงพอแค่การเลี้ยงชีพแต่ยังไม่พอในการที่จะจ่ายหนี้  ดังนั้นจึงอยากให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการรถนำเที่ยวทางด้านนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวภายหลังการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถนำเที่ยวแล้ว ได้รับปากว่า ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมเพื่อแก้ปัญหาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนั้นจะแจ้งให้จังหวัดภูเก็ตทราบ และหลังจากนี้ก็ขอให้เชิญผู้ประกอบการรถบัสนำเที่ยวเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ส่วนปัญหาเรื่องของการผ่อนชำระค่างวดต่างๆ ที่มีปัญหาอยู่นั้นก็จะทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยว่า จะสามารถเข้ามาช่วยดูแลแก้ปัญหาความความเดือดร้อนได้อย่างไรบ้าง และสุดท้ายเรื่องของวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะไม่มีปัญหา และสามารถที่จะฉีดได้ครอบคลุมประชากรของภูเก็ตได้กว่า 70% ของประชากร เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวให้ได้ตามไทม์ไลน์ที่กำหนด