เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพผู้ที่ต้องกักตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตอำเภอถลาง จำนวน 1,933 ชุด

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อม คณะกรรมการเหล่ากาชาด  สมาชิกและอาสากาชาดร่วมกันปล่อยขบวนรถเพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ที่กักตัวและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตอำเภอถลาง ประกอบด้วย ตำบลป่าคลอก  ตำบลสาคู  และตำบลไม้ขาว โดยมี อสม.ของทั้ง 3 ตำบลเป็นผู้รับมอบก่อนนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องกักตนและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ทำให้ขาดแคลนรายได้   ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาอนามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ในการร้องขอชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จากสภากาชาดไทย ผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อขอถุงยังชีพดังกล่าว มาแจกให้แก่ผู้ที่กักตัวและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป        สำหรับการส่งมอบชุดธารน้ำใจ ในวันนี้ได้มอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอถลาง  รวมทั้งสิ้น 1,933 ชุด