“ดีป้า” ภูเก็ต เร่งพัฒนาระบบแอป “หมอชนะ.com” เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ติดตามตัวนักท่องเที่ยว รับมือเปิดเมือง ตามโมเดล Phuket Sandbox

นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของมาตรการติดตามตัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ต ตามโมเดล Phuket Sandbox ว่า สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้หารือไปยังกระทรวงดิจิตัลฯ ในการแนะนำระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแอป ระบบ หมอชนะ.Com ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

สำหรับใช้กับชาวต่างชาติ โดยส่วนที่จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมประกอบไปด้วย การเปิดระบบให้เจ้าหน้าที่สแกนแอป หมอชนะ จากมือถือของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวว่าเดินทางเข้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ อยู่ในภูเก็ตมากี่วันแล้ว และข้อมูลเหล่านี้ทางพนักงานโรงแรมสามารถใช้เป็นข้อมูลในการรายงาน POC ตำบล

ส่วนต่อไปจะมีการพัฒนาในระบบศูนย์ควบคุมเพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นอยู่ ณ จุดใดบ้าง ซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมให้นักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในส่วนของการพัฒนาระบบขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเร่งมือ ซึ่งมันใจว่าเสร็จทันในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแน่นอน