โฆษก ศบศ. โพสต์เฟซบุ๊กหลังลงพื้นที่ภูเก็ต ย้ำ Phuket Sandbox พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ยันทุกฝ่ายพร้อม เผยฉีดวัคซีนแล้ว 75% วอนประชาชนมั่นใจ ”บิ๊กตู่” เปิดประเทศได้แน่ภายใน 120 วัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.)โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ผมมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ต ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า เจ้าหน้าที่โรงแรม คนขับรถ เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวที่สนามบิน ประชาชนทั่วไป ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค.นี้ แน่นอน ทุกคนต่างตื่นเต้นกันมาก และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เท่าที่ผมดู ทุกฝ่ายมีความพร้อมจริงๆ และเท่าที่ทราบมีการทดสอบระบบที่สนามบินมาแล้ว 2 ครั้ง นอกจากนั้นทราบว่า ขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้ฉีดวัคซีนให้กลุ่มประชากรประมาณ 75% ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ #กลุ่มแรก เป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมียอดประมาณ 310,000 คน #กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มประชากรแฝง ซึ่งมีประมาณกว่า 1 แสนคน #กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างชาติ ซึ่งเข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต มีอยู่ประมาณ 74,000 คน ยอดประชากรทั้งสิ้น จำนวน 466,587 คน ฉีดไปแล้ว 350,871 คน คิดเป็น 75%”ส่วนเรื่องการเตรียมพร้อมในจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมเปิดพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินสถานประกอบการเพื่อให้สัญลักษณ์ SHA และเมื่อบุคลากรของสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA+ ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการ โรงแรม จำนวนกว่า 300 แห่ง ได้รับสัญลักษณ์ SHA+ แล้ว ซึ่งการจัดเตรียมระบบความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของภูเก็ต Phuket Sandbox ถือว่า #เป็นแบบอย่างความร่วมมือที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ การเข้าพัก การท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จนถึงการเดินทางออกจากจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป

คาดว่าโครงการดังกล่าว จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตมากกว่า 129,000 คน ประมาณการรายได้ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.64) จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนราว 15,000 ล้านบาท  จากนั้นจะขยายโมเดลนี้ไปในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ตามนโยบายเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของ ”ลุงตู่”

ในส่วนของการวางแผนความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งการสุ่มตรวจ การเฝ้าระวังตามจุดในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น ตลาด สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ถนนคนเดินต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ามาร่วมดูแล ซึ่งจะสามารถตรวจผลแล็บได้ประมาณ 1,000 คนต่อวันทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงาน Phuket Sandbox ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค.64 มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 1.)ชาวต่างชาติต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน 2.)ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้ว 3.)ต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย ได้แก่ วันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา 4.)ต้องเดินทางถึงที่พักด้วยรถโรงแรมและรับการตรวจเชื้อ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องจนกว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตได้ เมื่อครบ 14 วันจึงจะสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดอื่นๆ ได้

“ส่วนตัวผมเห็นด้วย กับแนวทางเปิดประเทศภายใน 120 วันของท่านนายกฯ โดยจะทยอยเปิดเมืองท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจหารายได้เข้าประเทศ ประชาชนทำมาหากินได้ เราจะต้องปรับตัวอยู่กับโควิด-19 ให้ได้ ต้องสร้างความสมดุลให้ได้ ผมมองว่าเมื่อเราเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 50 ล้านคน พร้อมทั้งเร่งดำเนินการเยียวยาฟื้นฟูประเทศควบคู่กันไป อีกไม่นานประเทศจะกลับมาเหมือนเดิม ขอเพียงประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยกัน หากคนไทยมีความรักความสามัคคีเราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน ผมขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ที่สำคัญ ขอเป็นกำลังให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยครับ ขอให้เชื่อมั่น ”ลุงตู่” นะครับ”