ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเตรียม ความพร้อมแผนเปิดเมืองภูเก็ต ตาม โมเดล Phuket sandbox

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแผนเปิดเมืองภูเก็ต ตามโมเดล ภูเก็ต sandbox ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องกักตัว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องและเป็นต้นแบบ ให้กับจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆต่อไปนั้นโดยในวันนี้ที่ประชุมได้หารือในรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ 9ประเด็น คือ

1.ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลางตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขและสปกกำหนด

2.ต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันโดยมีเอกสารการรับวัคซีนจากประเทศต้นทางเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎหมายไทยหรือที่ WHOรับรองกรณีเด็กต่ำกว่า 6 ขวบให้เดินทางพร้อมผู้ปกครองได้

3 มีผลการตรวจหาเชื้อโควิคด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมงและมีหลักประกัน covid ไม่น้อยกว่า 1 แสนเหรียญสหรัฐ

  1. เมื่อถึงสนามบินภูเก็ตให้ตรวจหาเชื้อโควิคโดยวิธี RT -PCR และเดินทางไปที่พักโดยรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน SHA Plusโดยไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพักจนกว่าผลการตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อ

5 . เข้าพักใน โรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plusไม่น้อยกว่า  14 คืนโดยสามารถเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค DHMTTAห้ามออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ตก่อนครบ 14 คืนเว้นแต่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย

6.รายงานตัวและรับการตรวจหาเชื้อ covid19 ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนดในวันที่ 6 และวันที่ 13

7.ใช้บริการสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA Plusในจังหวัดภูเก็ต

8.ติดตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะบนสมาร์ทโฟนและอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งหรือแชร์โลเคชั่นได้

9.ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยโดยทางเรือโดยในที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำหนด มาตรการและ พูดคุยรายละเอียด ในกลุ่มย่อย นำสู่การปฏิบัติให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวย้ำว่า จังหวัดภูเก็ตได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจครั้งนี้โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายแบบ Real Time โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งที่ ศูนย์ 191 และเชื่อมโยงไปที่ด่านท่าฉัตรไชย สนามบิน และ จะเชื่อมโยงไปยัง ศบค. ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ภาพ/ข่าว