เร่งบังคับคดียึดคืนที่หลวง 178 ไร่ หาดเลพัง-ลายัน

ภูเก็ตเดินหน้าบังคับคดีที่ดินสาธารณะแปลง หาดเลพัง – ลายัน 178 ไร่ หลังศาลตัดสินให้ให้รัฐชนะคดียึดคืนเป็นที่หลวง แต่บางรายยังดำเนินการไม่ได้ เหตุยังมีผู้แสดงสิทธิครอบครองนายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ( อบต.เชิงทะเล) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนายปวีณ กุมาร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต, นายธะเนต นาวาล่อง ปลัดอำเภอถลาง , ผู้แทนจากสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานที่ดินสาขาถลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชิงทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณแปลงที่ดินสาธารณะ 178 ไร่ หาดเลพัง – ลายัน เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปให้เป็นไปตามคำพิพากษา หลังศาลฎีกามีคำพิพากษาให้หน่วยงานหน่วยงานรัฐชนะคดี

และให้สำนักงานบังคับคดีทำการบังคับคดี ซึ่งได้มีการปิดประกาศบังคับคดีไปแล้วก่อนหน้านี้  แต่มีการยื่นขอแสดงอำนาจพิเศษ ตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกายังคงยืนตามคำพิพากษาเดิม จนมีการสั่งบังคับคดีในที่สุด โดยมีการเตรียมพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรในการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ แต่ปรากฏการวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังมีผู้แสดงสิทธิ และยื่นหลักฐานเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน ให้กับทางเจ้าหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติการวันนี้ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำเอกสารบันทึกข้อความในแต่ละแปลงที่ลงไปดำเนินการ เพื่อให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปโดยจุดแรก เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ มีอาคารที่พักอยู่ภายในบริเวณดังกล่าว  เมื่อเจ้าหน้าที่ฯ ไปถึงได้ชี้แจงรายละเอียดการเข้ามาดำเนินการบังคับคดี ต่อผู้ที่แสดงตัวเป็นผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ทางผู้ครอบครองได้มีการชี้แจงว่า  ขณะนี้ในส่วนของผู้ครอบครองได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอแสดงสิทธิในการครอบครอง  รวมทั้งขอให้ยกเลิกประกาศจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี 2546 ซึ่งให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่สงวนหวงห้าม ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และขอยื่นออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ จาก สค.1 เลขที่ 15  ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมระบุด้วยว่า ทางผู้ครอบครองได้มีการร้องคัดค้านมาตั้งแต่ต้น ทางเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้มีการทำบันทึก เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ส่วนของแปลงอื่นๆ เช่นเดียวกันมีทั้งที่เปิดให้บริการเป็นร้านอาหาร บริการเตียงร่วมผ้าใบ และ เป็นที่พักอาศัย ขณะที่บางแปลงมีการปลูกพืชผล ซึ่งมีทั้งผู้ที่มาแสดงตัวและยังคงยืนยันในสิทธิการครอบครอง  ขณะที่มีบางรายยินยอมจะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายใน 7 วัน จึงทำให้ปฏิบัติการในวันนี้ (21 มิ.ย.) จึงยังไม่ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด แต่เมื่อครบกำหนด 7 วัน แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ฯ จะลงมาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณ “หาดเลพัง-ลายัน” เป็นอีกหนึ่งชายหาดที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ต ด้วยความสวยงามและเงียบสงบของชายหาด โดยตั้งอยู่หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พื้นที่ดังกล่าวเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น หลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ 178 ไร่ เป็นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อันเนื่องมาจากเมื่อปี 2546 จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศให้ที่ดินแปลงนี้ เป็นที่สงวนหวงห้าม ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และได้มีผู้มาร้องคัดค้านจำนวน 9 ราย เนื้อที่ 11 แปลง แต่มีผู้ฟ้องคดี จำนวน 6 ราย เนื้อที่ 8 แปลง โดยศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ที่เข้าไปครอบครองและบริวาร รื้อสิ่งปลูกสร้าง ออกจากพื้นที่แต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้ครอบครองและมีสิ่งปลูกในการบริการนักท่องเที่ยว โดยผู้ครอบครองยืนยันสิทธิในการครอบครอง พร้อมทั้งระบุว่า ไม่ใช่บุคคลหรือบริวารของบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาให้ออกจากพื้นที่ มีการฟ้องร้องกันมาอย่างอย่างนาน ทั้งในส่วนของเอกชนฟ้องรัฐและรัฐฟ้องเอกชน ขณะนี้ศาลฏีกาได้พิพากษาให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐ มีมูลค่าการซื้อขายไร่ละกว่า 70 – 90 ล้าน รวมมูลค่าประมาณ 12,000 – 14,000  ล้านบาท