คาดการณ์ว่าสิ้นปี 2564 จะมีเด็กหลุดออกจากระบบทั่วประเทศ 65,000 คน เพราะผู้ปกครองยากจนเฉียบพลัน

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับต้นของโลก ปี 2562 ทำรายได้กว่า 440,000 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวต่อคนต่อเดือนอยู่ที่ 33,000 บาท

ปัจจุบันรายได้เหลือเพียง 1,961 บาท เมื่อเกิดวิกฤตโควิด ต่ำกว่าเกณฑ์คนจนทั่วประเทศ ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ซึ่งอยู่ที่ 3,000 บาท หลายกรณีพ่อแม่จนเฉียบพลัน เคยเป็นพนักงานโรงแรม แต่รายได้เป็นศูนย์ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาภูเก็ต ระยะ2 กล่าวว่า “วิกฤตแบบนี้แล้วเราจะทิ้งเด็กได้อย่างไร ต้องให้เด็กเข้าเรียนก่อน ที่ภูเก็ตถ้าเปรียบเทียบสภาพคน วันนี้เป็นตายเท่ากัน เราต้องช่วยเคสระยะสั้น เฉพาะหน้าก่อน ช่วยเด็กที่กำลังจะจมน้ำให้ได้ ต้องมาช่วยเป็นการด่วน ไม่ใช่หลุดจากระบบแล้วเอื้อมมือช่วย”

นอกจากนี้ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า “วิกฤตโควิดทำให้เกิดปรากฏการณ์ความยากจนที่ซ้ำซ้อน ทั้งยากจนเฉียบพลัน จนถาวร และเกือบจน ในปีการศึกษา 2564 พบว่า จะมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาประมาณ 6,568 คน แต่อีกเดือนเศษ จะเพิ่มเป็น 10,000 คน และคาดการณ์ว่า สิ้นปีการศึกษา 2564 จะมีเด็กหลุดจากระบบ 65,000 คน

ขณะที่นโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ใช้อัตราเดิมมา 10 กว่าปี ดังนั้นจะต้องเร่งแก้ปัญหาจริงจัง โดยการปรับเงินอุดหนุนรายหัว ค่าเล่าเรียน ค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนให้สอดรับกับค่าใช้จ่ายจริง และกสศ. ขอเสนอให้มีการประนอมหนี้การศึกษา เรียนฟรีแบบไม่มีค่าเทอม และหาทางช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง”