จังหวัดภูเก็ตยกระดับคุมเข้มด่านตรวจทางบกวันแรก รับโมเดล Phuket sandbox

บรรยากาศที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ด่านทางบกช่องทางเดียวของจังหวัดภูเก็ต  ตั้งแต่ช่วงเช้ามีรถสัญจรฝั่งขาเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการคุมเข้มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา หลังคำสั่งจังหวัดมีผลบังคับใช้ ซึ่งมีการแบ่งช่องจราจรตรงบริเวณด่านใหม่ เป็น 2 ช่องจราจร แบ่งแยกระหว่างรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณ และรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจเข้มตามมาตรการตามคำสั่งฉบับล่าสุดของจังหวัด ที่ระบุไว้ว่าผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง 1.ต้องได้รับวัคซีน โควิด-19 ครบสองเข็มหรือครบโดส ตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีน Astra Zeneca จำนวนหนึ่งเข็มมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือ 2.ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อ โควิด ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน //หรือ 3.เป็นผู้หายป่วยด้วยโรค โควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน นอกจากนี้ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะและยินยอมแชร์ตำแหน่งที่ตั้งตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องแสดงหลักฐานทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ตนะด่านตรวจจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตมาอย่างเรียบร้อย โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียนที่เดินทางมาจากจังหวัดพังงาเพื่อมาส่งนักเรียนไปยังโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต ทางโรงเรียนได้มีการออกเอกสารยืนยันการเรียนอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริงให้กับนักเรียนทุกคน เนื่องจากน้องๆ นักเรียนอายุยังไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ต้องได้รับวัคซีน…ส่วนสำหรับประชาชนบางส่วนรวมถึงผู้ขับรถบรรทุกสินค้า ก็พบปัญหาเอกสารยืนยันตามคำสั่งไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ได้ให้วนรถกลับออกจากจังหวัดภูเก็ตไป