นายกรัฐมนตรี ขอให้ชาวภูเก็ตภูมิใจที่ได้ทำภารกิจเพื่อชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมติดตาม Phuket Sandbox ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ว่ามีความอุ่นใจมากขึ้นหลังรับฟังคำชี้แจงจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาสังคมและท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวตามโครงการ Phuket Sandbox นำร่องเปิดประเทศที่ จ.ภูเก็ต หากสำเร็จก็สามารถขยายทำ Sandbox ต่อไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ของประเทศต่อไปตามลำดับขั้นตอน

นายกรัฐมนตรี ได้อธิบายเหตุผลการเลือกนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นพื้นที่เล็ก สามารถจัดระบบควบคุมดูแลได้ นอกจากนั้น เศรษฐกิจร้อยละ 90 ของประเทศมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งยึดโยงเชื่อมต่อไปยังภาคส่วนอื่น ๆ เช่น การผลิต ภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศ จากข้อมูลที่ได้รับรายงาน ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาภูเก็ตขณะนี้มีเพิ่มขึ้น บางเที่ยวบินมาจากสายการบินที่ไม่เคยเดินทางเข้าภูเก็ตมาก่อน แต่ขณะเดียวกัน บางประเทศที่มีนักท่องเที่ยวลูกค้าของไทย พบว่ามีการระบาดของโรคโควิด-19 ซ้ำ และต้องมีการควบคุมโรคซ้ำอีก ซึ่งนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการเปิดประเทศครั้งนี้ต้องทำอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท กำหนดมาตรการผ่อนคลายเป็นลำดับขั้นตอน ยอมรับความเสี่ยงร่วมกัน รัฐบาลมีความห่วงใยเสมอ และตนไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง Phuket Sandbox จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของชาวภูเก็ตเพียงอย่างเดียว เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถเดินไปข้างหน้าได้ตามภารกิจ 120 วันเปิดประเทศ

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ขอให้ชาวภูเก็ตภูมิใจได้ที่ทำภารกิจเพื่อชาติของท่าน เพื่อประเทศของท่าน พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการที่กำหนด อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกสบายบ้าง แต่อยากฝากความหวังไว้กับชาวภูเก็ต หาก Phuket Sandbox สำเร็จ จะเป็นแนวทางปฏิบัติของพื้นที่อื่นต่อไป มีอะไรขอให้ช่วยกัน นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าได้ถ่ายภาพมุมสูงของภูเก็ตไว้หลายภาพในระหว่างโดยสารเครื่องบินมา พบว่ามีเมฆสวย น้ำทะเลสวย

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้สื่อข่าวที่ร่วมรับฟังการแถลง ปรบมือให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ทำงานมาอย่างหนัก และขอให้ให้กำลังใจแก่ชาวภูเก็ตทุกคน