นายกรัฐมนตรี ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 51 ราย ซึ่งมากับสายการบิน Singapore Airlines

ตามโครงการ Phuket Sandbox นำร่องเปิดประเทศที่ จังหวัดภูเก็ต หากสำเร็จจะขยายทำ Sandbox ต่อไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ของประเทศพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเดินทางมากับสายการบิน Singapore Airlines ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ Phuket Sandbox จำนวน 51 คน การเลือกนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นพื้นที่เล็ก สามารถจัดระบบควบคุมดูแลได้ นอกจากนั้น เศรษฐกิจร้อยละ 90 ของประเทศมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งยึดโยงเชื่อมต่อไปยังภาคส่วนอื่น ๆ เช่น การผลิต ภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศการนำร่องเปิดประเทศที่ จังหวัดภูเก็ต หากสำเร็จก็สามารถขยายทำ Sandbox ต่อไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ของประเทศต่อไปตามลำดับขั้นตอนดังนั้น Phuket Sandbox จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของชาวภูเก็ตเพียงอย่างเดียว เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถเดินไปข้างหน้าได้ตามภารกิจ 120 วันเปิดประเทศ