นายก อบจ.ภูเก็ต เสนอแนวทางช่วยเหลือพี่น้องชาวภูเก็ตต่อนายกรัฐมนตรี

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมเข้าประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของ PHUKET SANDBOX ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ นายเรวัต  อารีรอบ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นกลุ่ม SME และกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขนาดเล็กที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า พี่น้องประชาชนและกลุ่มภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ขานรับโครงการที่รัฐบาลได้คิดดำเนินการ PHUKET SANDBOX เป็นโครงการที่ดีและถูกต้อง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 90%  ที่ไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆ ที่มีภาคเกษตรรวมอยู่ด้วย  เราปิดบ้านปิดเมืองมา 14 เดือน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง ผู้คนตกงานอยู่หลายหมื่นคนและยืนยันว่าประชากรในจังหวัดภูเก็ตทั้งกว่า 90% เห็นด้วยกับตรงนี้

นายเรวัต กล่าวต่ออีกว่า พร้อมกันนี้ ในกลุ่ม SME รายย่อย กลุ่มโรงแรม ห้องพัก 40-50 ห้อง ร้านอาหารต่างๆ ซึ่งคนกลุ่มประเภทนี้ต้องการจะได้เงินกู้จากรัฐบาล ซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำเข้ามาช่วยเหลือเพราะจะเป็นการนำมาสร้างภาพลักษณ์ของหาดต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีหลายร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้า ปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก เพราะเขาไม่มีเงินทุนมาหมุนเวียน หากรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ ก็จะสามารถนำมาเป็นทุนในการเปิดร้านค้า และร้านอาหารต่อไป“อย่างไรก็ตาม สำหรับการทำงาน Phuket Sandbox นั้นต้องขอบคุณท่านท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลที่ได้เห็นความสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ที่ให้เป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต”