เต่าทะเลชอบใจมุมสงบ ขึ้นวางไข่หาดคึกคัก

กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 6 (พังงา) รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา กรณีนายกี่ จู๋บำรุง ชุมชนในพื้นที่ พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดคึกคักผลการตรวจสอบบริเวณพิกัด 4208939 E 907381 N และตรวจวัดความกว้างร่องรอยพายคู่หน้าได้ 90 ซม. ความกว้างของอก 30 ซม. เมื่อขุดหาไข่เต่าจนพบที่ระดับความลึก 30 ซม. วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของไข่ได้ 3.8 ซม. จากขนาดร่องรอย ความลึกของการวางไข่ และขนาดของไข่ คาดว่าเป็นเต่าหญ้าเมื่อตรวจสอบตำแหน่งที่วางไข่ พบว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลปกติท่วมไม่ถึง จึงกลบหลุม จัดทำคอกกั้น และประสานศูนย์วิจัยฯ เพื่อติดตามเฝ้าระวังรอฟักในอีกประมาณ 60 วัน และให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไป