“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” กำลังไปได้สวย…คาดถึงกลางเดือนนี้ ต่างชาติเข้ากว่า 5 พันคน

นักวิชาการ มอ.ประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้าภูเก็ต แผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ตั้งแต่เปิดจนถึงกลางเดือน ก.ค.นี้ ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต

ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวถึงภาพรวมการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จากโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ในรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชนชาวภูเก็ต” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (สวท.ภูเก็ต) ทุกวันพุธ ในเวลา 08.00 น.

ว่าจากจำนวนยอดจองห้องพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม คาดว่าจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม นี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยอยู่ในเกาะภูเก็ต ประมาณ 5,000 คน ซึ่งจากสถิติก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รายจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในภูเก็ตเฉลี่ยวันละ 7,617 บาท เมื่อนำจำนวนนักท่องเที่ยวมาคูณกับรายจ่ายเฉลี่ยต่อวันจะทำให้ทราบว่าในแต่ละวันจะมีเงินสะพัดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีเงินสะพัดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าภูเก็ตตามแผนภูเก็ตแซนดซ์บ็อกซ์ ไม่ต่ำกว่าวันละ 38,000,000 บาท“หากดูจากข้อมูลการจองห้องพักโรงแรมนั้น มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าในช่วง 14 วันแรก น่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาภูเก็ตมากกว่า 5,000 คนอย่างแน่นอน และในช่วงปลายเดือนนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่ากลางเดือน แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจองของนักท่องเที่ยวเท่านั้น นักท่องเที่ยวจะเข้ามามากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติให้เดินทางเข้ามาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งสำคัญในทางสถิติจะเห็นว่าการคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเข้ามาภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง”

ดร.ชยานนท์ กล่าวว่าแต่สิ่งสำคัญเราจะต้องช่วยกันประคับประคองไม่ให้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้องหยุดกลางคัน และพบว่าพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ หาดป่าตอง โดยในจำนวนนักท่องเที่ยวที่จองห้องพักเข้ามา 5,000 ราย เลือกที่จะจองเข้าพักในโรงแรมในบริเวณหาดป่าตองกว่า 2,000 ราย และยังพบอีกว่ากลุ่มประชาชนในป่าตองที่ยังไม่ฉีดวัคซีนมีอยู่อีกจำนวนหนึ่ง