กลุ่มประมงพื้นบ้านภูเก็ต ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการประมงจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/63 ที่กำหนดให้จังหวัดภูเก็ตมีเขตทะเลชายฝั่ง จาก 1.5 ไมล์ เป็น 3 ไมล์ทะเล

กลุ่มประมงพื้นบ้านภูเก็ต ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการประมงจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/63 ที่กำหนดให้จังหวัดภูเก็ตมีเขตทะเลชายฝั่ง จาก 1.5 ไมล์ เป็น 3 ไมล์ทะเล เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านมีพื้นที่ทำกินและบริหารจัดการทรัพยากรฯสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน  ที่ บริเวณสนามสาธารณะลานมังกร อ.เมืองภูเก็ต นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว ประธานเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประมาณ 100 คนรวมตัวกันบริเวณสวนสาธารณะลานมังกร อ.เมืองภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายพิเชษฐ์ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประมงจังหวัดภูเก็ต

นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว กล่าวว่า ปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านสามารถทำการประมงได้ไม่เกิน 1.5 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นการเสียโอกาสในการเข้าถึง ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งการทำมาหากินในพื้นที่ทำให้ชาวประมงขาดรายได้ ในขณะเดียวกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ส่งผลให้ ปริมาณของชาวประมงพื้นบ้านมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ขึ้นทะเบียนมี 1,200 ลำ จึงเป็นเหตุให้มีการรวมตัวยื่นหนังสือทบทวนมติ เรื่องดังกล่าวในวันนี้ประธานเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำประมง ของกลุ่มประมงพื้นบ้านยังเป็น การรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้ทำการประมงแบบล้างผลาญ โดยเฉพาะในจุดที่มีแหล่งปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ และมีนักท่องเที่ยวมาดำน้ำดูปะการัง จำนวนมาก กลุ่มประมงพื้นบ้านยังได้ช่วยดูแล ป้องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ สัตว์น้ำชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน