นักท่องเที่ยวคู่แรกประเดิมแล้ว “พังงาพร้อม”

นักท่องเที่ยวคู่แรกประเดิมแล้ว “พังงาพร้อม” ผู้ว่าฯ ต้อนรับพร้อมมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA+ สถานประกอบการ..ย้ำ! มั่นใจ 1 สิงหาคมนี้ เปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ!

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบป้ายตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน SHA Plus+ ให้กับสถานประกอบการที่ได้ยกระดับจากมาตรฐาน SHA ขึ้นเป็น SHA Plus+ จำนวน 63 แห่ง โดยมีส่วนราชการ อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพังงา ร่วมกันมอบป้ายสัญลักษณ์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รอรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใน 3 พื้นที่นำร่อง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ หรือ UK ได้เดินทางมาจากภูเก็ตตรงมาเข้าพักที่โรงแรมลาเวล่า เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติ ท้องทะเล และชายหาดที่สวยงาม ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเขาหลัก ถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่แรกของจังหวัดพังงาที่ครบกำหนด 14 วัน จาก”ภูเก็ตแซนด์บ็อก” ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดพังงาที่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่เดินหน้าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 สิงหาคม นี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การขาย อย่างแน่นอนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือมาตรฐาน SHA มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในมิติของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว Trusted Destination ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

ปัจจุบันจังหวัดพังงามีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 298 ราย และมาตรฐาน SHA ต่อยอดสู่มาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และมีพนักงานในสถานประกอบการนั้น ๆได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) มีสถานประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน SHA Plus ในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกว่า 63 แห่ง เป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ทั้งเรื่องมาตรฐานการบริการ ความสะอาด และความปลอดภัย นอกจากนี้ จังหวัดพังงายังร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ สถิติจังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงา พัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus Booking Authentication System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าจังหวัดพังงาอีกด้วยการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศของจังหวัดพังงา ภายใต้แคมเปญ Amazing Khaolak – Koh Yao – Koh Panyi เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นี้  โดย Sealed Route พื้นที่นำร่อง เขาหลัก-เกาะยาว-เกาะปันหยี ภายใต้นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศตามแผนที่รัฐบาลได้วางไว้ พร้อมมาตรการการควบคุมการเข้าออกพื้นที่นำร่องตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าพักจังหวัดพังงา จำนวน 20,000 คน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 4,695,600,000 บาท (รายได้ 2 เดือน Stay 7 nights ในจังหวัดพังงา รวมรายได้ 7+7 Sandbox) และหวังว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา มีความมั่นใจในความปลอดภัยและได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาที่น่าประทับใจ

PR Phangnga  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา