พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) พบปะพูดคุยรับปัญหาอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการของจังหวัดภูเก็ต

ที่ ห้องประชุมโรงแรมกะตะธานี อ.เมือง จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และคณะ ได้พบปะพูดคุยรับปัญหาอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการของจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด, นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ผู้บริหารโรงแรมในเครือกะตะธานี, นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย และนางธัญยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ผู้บริหารโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป, นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ ดีป้า, นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำเสนอผลการนำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด-19 และแนวทางการแก้ปัญหาทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการยืนยันว่า “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เป็นโครงการที่ดีและเปรียบเหมือนเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เป็นโครงการต้นแบบที่ถูกจับตามองจากทั่วโลกว่าเป็นอย่างไร แม้ว่าอาจจะยังไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดี และอยากให้โครงการนี้ดำเนินการได้ต่อเนื่องตลอดไปโดย นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ผู้บริหารโรงแรมกะตะธานี กล่าวว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโครงการที่ดีในการที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามา แต่อยากฝากในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้น ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน และอยากเห็นภูเก็ตแซนด์บ้อกซ์เดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนขณะที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ว่า จะรวบรวมปัญหาทั้งหมดที่ได้รับฟังจากกลุ่มผู้ประกอบการนำเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีต่อไป ทั้งเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการจัดการ, การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว เช่น ค่าบริการรถแท็กซี่สาธารณะ การจัดระเบียบชายหาด การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยเพื่อลดขั้นตอนของเอกสาร เป็นต้น เพราะถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ทราบว่าในบางเรื่องก็ดำเนินการไปแล้ว แต่ก็ต้องมาเพิ่มเติมในส่วนที่ได้รับคำเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินหน้าต่อไปได้