ระทึก !! ประมงพื้นบ้านเครื่องเสียกลางทะเลภูเก็ต เรือ ต.233 ออกเรือค้นหากลางดึก ช่วยได้ปลอดภัยทั้ง 5 ชีวิต

เรือ ต.233 ขณะจอดเรือเฝ้าตรวจอยู่บริเวณเกาะภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือว่ามีเรือประมงพื้นบ้านจำนวน 1 ลำ เครื่องยนต์ขัดข้อง ไม่สามารถเดินเรือได้ ขณะนี้ได้จอดทอดสมอรอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเลตอนใต้เกาะภูเก็ต โดยในห้วงนี้มีสภาพคลื่นลมแรง เกรงว่าจะได้รับอันตรายเรือ ต.233 จึงได้แจ้ง ศปก.ทรภ.3 และ ศรชล.ภาค 3 ในการออกเดินทางค้นหาและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยได้ใช้เวลาค้นหาอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง จนในเวลา 22.30 น. จึงพบเรือดังกล่าว อยู่บริเวณใต้เกาะเฮ ระยะประมาณ 3 ไมล์ มีคนบนเรือ 5 คน ซึ่งต่างก็ดีใจเมื่อเห็นเรือของกองทัพเรือเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ในเวลาต่อมา เรือ ต.233 ได้รับตัวลูกเรือทั้ง 5 คนขึ้นบนเรือ และทำการลากเรือดังกล่าวกลับเข้าฝั่ง ณ หลักเทียบเรือ ทัพเรือภาคที่ 3 อย่างปลอดภัยทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดเตรียมกำลังทางเรือ ประกอบด้วย เรือรบ และอากาศนาวี คอยให้ความช่วยเรือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆ ในทะเลตลอดเวลา#ทัพเรือภาคที่3

#ศรชลภาค3

#เรือต233

#ช่วยเรือประมง

#ภูเก็ต

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#จักปกป้องท้องธาราอันดามัน