ตร.ฉลอง ยังเข้มลงตรวจสถานประกอบการ ไม่พบผู้กระทำผิด พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามขายสุราเกินเวลา 21.00 น. เริ่มวันที่ 20 ก.ค.64 นี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลอง ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.สราวุธ ชูประสิทธิ์ ผกก.สภ.ฉลอง พ.ต.ท.กรกฤช ขันธ์เครือ รองผกก.ป.สภ.ฉลอง พ.ต.ท.วรเดช ชูเกื้อ สวป.สภ.ฉลอง นำโดย ร.ต.อ.อนันตชัย ปิยะปานันท์ รองสวป.สภ.ฉลองปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 ร.ต.อ.พุทธษาชาด พิมพ์นนท์ รอง สว.สส.สภ.ฉลอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและชุดสืบสวนสืบสวน ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่พบการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2553/2564 เรื่องปิดสถานที่และการกำหนดมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ภูเก็ตยกระดับมาตรการเข้มเกี่ยวกับการปิดสถานที่ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. มีผลบังคับใช้แต่ 20 ก.ค.64 เป็นต้นไป