บรรยากาศ ด่านท่าฉัตรไชย ภูเก็ต ยกระดับมาตรการเข้มคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ทราบข่าว

สำหรับบรรยากาศวันเเรกของการยกระดับตรวจคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าภูเก็ต ที่ ด่านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารบก ทหารเรือ อส. เเละสาธารณสุข ต่างปฎิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตรวจเข้มผู้เดินทางเข้าจังหวัด ทุกคนต้องมีเอกสารครบ ทั้งใบรับรองการฉีดวัคซีน เเละผลตรวจโควิด-19 โดยจังหวัดได้เเบ่งช่องจราจรไว้ 2 ช่องทาง คือ ช่องสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานต์ เเละช่องสำหรับรถโดยสารสาธารณะ เเละรถขนส่งสินค้าสำหรับการตรวจ เจ้าหน้าที่จะยึดบุคคลเป็นหลัก หากภายในรถมีผู้โดยสารเดินทางมากี่คน เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเอกสารทุกคนไม่มีการยกเว้น รายใดเอกสารไม่ครบก็จะไม่อนุญาตให้เข้าภูเก็ตโดยเด็ดขาดโดยภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ ที่ติดตามข่าวสารต่างเตรียมเอกสารมาเป็นอย่างดี มีเพียงส่วนน้อยที่อ้างว่า ไม่ทราบข่าว  เเต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจง อธิบายเหตุผลความจำเป็น ประกอบกับจังหวัดได้ประกาศให้เตรียมพร้อมล่วงหน้ามาหลายวันแล้ว ประชาชนต้องเข้าใจ เเละเคารพในกฎหมาย เพื่อช่วยกันยับยั้งการระบาด Covid-19 บรรยากาศโดยทั่วไปจึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะมาจากพื้นที่จังหวัดใด (76 จังหวัด) ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ครบโดส (หากเป็นวัคซีนซิโนแวค,ชิโนฟาร์ม คือต้องฉีด ครบ 2 เข็ม) ถ้าเป็นวัคซีน AstraZeneca ,ไฟเซอร์, Moderna ,Johnson & Johnson 1 เข็มได้ เเต่ต้องฉีดมาเเล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายป่วยด้วยโรค covid 19 ต้องหายป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน และทั้งหมดต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen test ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ (คือ ต้องมีทั้งใบรับรองวัคซีน เเละผลตรวจ covid-19) กรณีเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ได้ เเต่ต้องตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen test ไม่เกิน 7 วัน เช่นกันส่วนประชาชนชาวภูเก็ต ต้องมีผลการฉีดวัคซีนครบโดส หรือผลตรวจหาเชื้อ covid-19  เป็นลบไม่เกิน 7 วัน ประชาชนต่างจังหวัดที่ทำงานในภูเก็ต ต้องมีผลการฉีดวัคซีนครบโดส หรือผลตรวจหาเชื้อ เป็นลบไม่เกิน 7 วัน และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จากนี้ไปทางจังหวัดภูเก็ต จะห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านท่าฉัตรไชยระหว่างเวลา 23.00-04.00 น. ตามคำสั่งจังหวัดโดยมาตรการที่กล่าวมานี้ ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป