เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 เยี่ยมด่านตรวจทางน้ำ ตามโครงการ Phuket Sandbox

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการด่านตรวจทางน้ำโครงการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติจังหวัดภูเก็ต Phuket Sandbox เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 พร้อมด้วย นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และ คณะเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลอ่าวฉลอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ตำรวจน้ำภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ด่านศุลกากร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการด่านตรวจทางน้ำโครงการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติจังหวัดภูเก็ต Phuket Sandbox ณ ด่านตรวจท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำจังหวัดภูเก็ต (Phuket VTMS) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ การคัดกรองนักท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมเจ้าท่าในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องซึ่งมีสถิตินักท่องเที่ยวกลุ่ม Sandbox เข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1-25 ก.ค.64 รวม 10,849 คน เดินทางท่องเที่ยวทางน้ำแล้ว จำนวน 3,724 คน โดยมีการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเรือเข้า-ออก ตามมาตรการคัดกรองและความปลอดภัยอย่างเข้มข้น กำกับ ควบคุม ติดตามเรือด้วยผ่านระบบสําแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ หรือระบบ AIS โดยศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำจังหวัดภูเก็ต ตลอดระยะเวลาที่เรืออยู่ในทะเล ซึ่งศูนย์ควบคุมฯ สามารถติดต่อสื่อสารกับเรือได้ผ่านระบบวิทยุสื่อสาร VHF ช่อง 16 (156.8 MHz) ซึ่งได้รับการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนอนุญาตให้เรืออกจากท่าเรือทุกครั้ง โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการท่าเรือ เจ้าของเรือและคนประจำเรือเป็นอย่างดียิ่ง ที่ผ่านมายังไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำ ไม่พบนักท่องเที่ยวติดเชื้อเดินทางผ่านช่องทางด่านตรวจทางน้ำแม้แต่รายเดียว สร้างความเชื่อมั่นให้กับ นทท.และประชาชนในจังหวัดภูเก็ตในมาตรการความปลอดภัยและการคัดกรองทางน้ำในโครงการ Phuket Sandbox ดังกล่าวทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยในปัจจุบัน กรมเจ้าท่าโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางน้ำ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมเจ้าท่าและดำเนินตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยยึดมาตรการหลัก D-M-H-T-T-A ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะกลับสู่ภาวะปกติ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1199 กรมเจ้าท่า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง “เที่ยว ภูเก็ต แซนด์ บ๊อกซ์ ทางน้ำปลอดภัย ด้วยความใส่ใจของเจ้าท่า”