ภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการถนนกีฬา Phuket Sports Road

ภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการถนนกีฬา Phuket Sports Road ณ สวนสาธารณะสะพานหิน เพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุ้มกันที่ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC Member) รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมถนนกีฬา จังหวัดภูเก็ต Phuket Sport Road โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมนายกกีฬาจังหวัด(สมาพันธ์) และคณะกรรมการสมาคมฯ นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ กกท.ภูเก็ต เข้าร่วมด้วยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เครือข่ายด้านอุตสาหกรรมการกีฬา และการท่องเที่ยว รวมถึงภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันบูรณาการการสนับสนุนกิจกรรมบนถนนกีฬา ณ สวนสาธารณะสะพานหิน ทำให้เกิดเป็นโครงการถนนกีฬา Phuket Sports Road ในวันนี้ เพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุ้มกัน แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยึดหลักมาตรการด้านสาธารณสุข รวมถึงการเว้นระยะห่างหรือ Social Distancing เป็นสำคัญ