ประธานหลักสูตรสิทธิมนุษยชน รุ่น 1 มอบข้าวสารและนมผงแก่เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

ประธานหลักสูตรสิทธิมนุษยชน รุ่น 1 มอบข้าวสารและนมผงแก่เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบข้าวสารจำนวน 100 ถุง นมผงจำนวน 200 กล่อง จาก นางณัฎฐ์กัญญา แสงโพธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และประธานหลักสูตรสิทธิมนุษยชน (ปสม) รุ่นที่ 1 เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นางณัฎฐ์กัญญา กล่าวว่า ตนในฐานะประธานหลักสูตรสิทธิมนุษยชน (ปสม) รุ่นที่ 1ได้ร่วมกับผู้ที่เข้ารับการอบรมในรุ่ยได้ร่วมกับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคข้าวสารและนมผงให้กับทางเหล่ากาชากจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่ง ทางเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้มีการให้การช่วยเหลือประชาชนตลอดมา โดยปัจจุบันนี้พบว่ามีประชาชนได้มาลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งของอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากทางเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ทำให้บางครั้ง สิ่งของต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ ทางตนและผู้เข้าอบรมในรุ่นจึงได้มีการนำสิ่งของมาบริจาคในวันนี้เพื่อให้ทางเหล่ากาชาดนำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป