แม่เต่าตนุขึ้นวางไข่ หาดบ่อดาน

กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านในไร่ ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ว่ามีชาวบ้านพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดบ่อดาน ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ผลการตรวจสอบ พบแม่เต่าตนุ กำลังคลานลงสู่ทะเล จึงวัดร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ พบขนาดพายหน้ากว้าง 100 ซม. ช่วงอกกว้าง 40 ซม. และขุดหาไข่เต่า พบที่ระดับความลึก 68 ซม. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่ 3.8 ซม. ตำแหน่งวางไข่พบว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึง และบริเวณใกล้เคียงมีต้นไม้หนาแน่น จึงย้ายไข่เต่าทั้งหมด 42 ฟอง ไปฟักในคอกหลุมฟักไข่ที่อยู่ใกล้เคียง

และประสานศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน เพื่อติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ติดตามการพัฒนาการของไข่เต่า และร่วมเฝ้าระวังติดตาม ดูแลการฟักไข่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไป