คณะ กมธ.การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานศูนย์ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ ยอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ ศิริธร ประธานคณะกรรมาธิการเป็นหัวหน้าคณะและคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายอานุภาพ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในห้วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดภุเก็ตพบว่า สถิติการจับกุมยาเสพติดของจังหวัดภูเก็ตนั้นมีการจับกุมพืชกระท่อม ยาไอซ์ ยาบ้า กัญชา ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยพบว่ายาไอซ์มีสถิติการจับกุมสูงขึ้นกว่ายาบ้า และปัจจุบันราคาลดลงทำให้มีผู้หันมาเสพมากขึ้นเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เสพที่มีฐานะทางการดีและในกลุ่มแรงงานในอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ส่วนยาบ้าและกัญชาก็ยังคงมีการแพร่ระบาดแต่ก็ลดลง ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเฝ้าระวังสืบสวนแหล่งข่าวและจับกุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการได้มีการซักถามถึงแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตลอดจนถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาต่อไป