กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เยี่ยมพบผู้ว่าฯ ภูเก็ต

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ในการเดินทางมาเยี่ยมคารวะพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมกล่าวลาในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ที่ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายฟะฮ์รีย์ ซูไลมัน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ในการเดินทางมาเยี่ยมคารวะพร้อม กล่าวลาในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา นายฟะฮ์รีย์ซูไลมัน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย จะเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปหารือในข้อราชการ ด้วย