ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน หลังน้ำทะเลหนุนสูงท่วมบ้านเรือน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่บ้านแหลมทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง เยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงท่วมบ้านเรือนในการนี้ นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง มอบหมายให้นายโกวิท ดารารักษ์ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลเทพกระษัตรี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านแหลมทราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่รับฟังนโยบายแนวทางให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต