ภูเก็ต รับโล่เกียรติยศ ITA AWARDS 2021 อันดับ 1 ระดับประเทศ

จังหวัดภูเก็ต รับโล่เกียรติยศ ITA AWARDS 2021 อันดับ 1 ระดับประเทศ ผลการประเมิน ITA พร้อมร่วมประกาศเจตจำนง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2564ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังเก่า) นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื้อสัตย์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2564 ในคอนเซ็ปต์“ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัด ผอ.สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตฯ และการรับชมวีดิทัศน์การประกาศเจตนารมณ์ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยโดยภายในงาน มีการมอบประกาศนียบัตร เพื่อยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี 2564 ระดับ AA ซึ่งเป็นการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ โดยมีทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลเชิงทะเล, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลป่าคลอก องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลเมืองป่าตองนายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ปีนี้จังหวัดภูเก็ต ได้รับโล่เกียรติยศ ITA AWARDS 2021 โดยผลการประเมินคะแนนรายจังหวัด อยู่ที่ 94.06 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จากปีที่แล้วได้ลำดับที่ 25 ของประเทศ