กตป.ลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม

กตป.ลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลระบบส่งสัญญาณ 5 G ของไทยที่ ห้องประชุม ไม้ขาว บอลลูม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม (กตป.) พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านกิจการโทรคมนาคม แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ เช่น การเร่งรัดการนำสายสื่อสารลงใต้ดินและการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการของ กสทช. เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 การจัดสรรและการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHZ, 2600 MHZ และ 26 GHz การจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G การทดลองทดสอบ 5G (Sand Box) รวมถึงมาตรการแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวงประชาชน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น เป็นจำนวนมากภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม (กตป.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมของสัญญาณ 5G ตามจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ไม่มีปัญหา โดยส่วนใหญ่ผู้ให้บริการสัญญาณมือถือเกือบทุกเครือข่ายสามารถใช้บริการได้ แต่อาจจะมีปัญหาบ้างในจังหวัดที่เป็นเมืองรองในแต่ละภูมิภาค ทั้งในตัวอำเภอ ตำบล สัญญาณอาจจะหายไปบ้าง อาจจะเกิดจากผู้ให้บริการสัญญาณมือถือที่ประมูลไปเกือบ 2 ปี นี้ เจอพิษโควิด-19 อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจะนำอุปกรณ์ระบบ 5G เข้ามาติดตั้ง ซึ่งหลังจากนี้ไปพื้นที่ที่สัญญาณ 5G เข้าไม่ถึง กสทช. จะเร่งให้ผู้ประกอบการขยายสัญญาณให้ครอบคลุมทุกโครงข่ายตามสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนดอย่างไรก็ตาม สำหรับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สัญญาณ 5G จากการตรวจตรวจสอบพบว่ามีสัญญาณครอบคลุมประมาณ 80 – 90 % แต่อาจมีบางพื้นที่ที่มีลักษณะภูเขาบังสัญญาณอาจจะเข้าไม่ถึงได้ และอีกปัญหาหนึ่งที่พบในจังหวัดภูเก็ต คือเรื่องของปัญหาด้านสายโทรคมนาคมการสื่อสาร ที่ขณะนี้รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กสทช. และผู้ประกอบการค่ายมือถือทุกค่าย เร่งรัดจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งหลายพื้นที่หลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินบ้างแล้ว ส่วนการรวบรวมข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรวบรวมสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เสนอต่อส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานในปีต่อไป