เดือน ก.พ. เป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต คาดการณ์ตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หลังปรับวิธีการเดินทางแบบ Test&Go เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 หรือประมาณ 100,000 คน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เชื่อมั่นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวภูเก็ต

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวหลังปรับวิธีการในรูปแบบ Test&Go มาแล้วทำให้ผู้เดินทางเข้ามามากขึ้นกว่าร้อยละ 30 โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้คาดว่าจะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางตรงเข้ามาประมาณ 1 แสนคน ซึ่งในกุมภาพันธ์มี 28 วัน แต่เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเที่ยวบินต่อวัน จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าจำนวนเที่ยวบินต่อวันของเดือนมกราคมที่ผ่านมา ประกอบหลายประเทศในตอนนี้ มีการปรับลดเงื่อนไขในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เชื่อมั่นว่าจะมีการเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าของจังหวัดภูเก็ต ที่น่าจะมีการพิจารณาการเดินทางง่ายและสะดวกมากขึ้น และ

นอกจากนี้ ในส่วนของนักท่องเที่ยวคนไทย มีโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาช่วยกระตุ้น จึงเชื่อว่านักท่องเที่ยวคนไทยจะเดินทางกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

สำหรับ ยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ที่ 3,577 คน จาก 16 สายการบิน จำนวน 20 เที่ยวบิน โดยแยกเป็นระบบ Test&Go 1,465 คน Sandbox 2,057 คน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีนักท่องเที่ยวรวม 136,058 คน และหลังจากเปิด Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือ 232 วัน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว 319,271 คน

อย่างไรก็ตาม หลังจากการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยนำร่องจากโครงการ Phuket Sandbox ถือเป็นความสำเร็จหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ควบคู่กับความพร้อมรับมือกับโรคโควิด-19 เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน