อบจ.ภูเก็ต จัดงานสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (ภูเก็ต – พังงา)”

อบจ.ภูเก็ต จัดงานสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (ภูเก็ต – พังงา)” 22 – 24 เม.ย.65 ณ สะพานสารสิน

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน “สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (ภูเก็ต – พังงา)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ณ บริเวณสะพานสารสิน ตําบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น และนายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร อบจ.พังงา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ “สานสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง (ภูเก็ต – พังงา)” จัดขึ้นสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต กระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต อันจะทำให้ประชาชน เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อนำจังหวัดภูเก็ตให้ฟื้นฟูกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสากลระดับโลกต่อไป

สำหรับรูปแบบการจัดงานยังคงชูหอชมวิวที่เป็นอาคารแปดเหลี่ยม สไตล์ชิโนโปรตุกีส ที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กของสะพานสารสิน สุดชิลกับบรรยากาศแสงสุดท้ายในทะเลอันดามันบนสะพานสารสินที่สวยงามของเกาะภูเก็ต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงานมากขึ้น ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้จัดแสดง Mini Air Balloon เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เช็คอิน และถ่ายภาพ กับบอลลูนหลากสีสันครั้งแรกบนสะพานสารสิน การออกร้านจำหน่ายอาหาร และของดีเมืองถลาง จำนวนกว่า 40 ร้านค้า การจัดแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีวงกลม และวงดนตรี ธีเดช ทองอภิชาติ เจ้าของบทเพลง “สาวพังงาฟ้าภูเก็ต” รวมทั้งการประกวดร้องเพลง “Phuket Singing Contest 2022” และผู้เข้าชมงานสามารถถ่ายรูปกับอุโมงค์ไฟยาว 30 เมตร รวมถึงบอลลูนจำลองที่มีสีสันสวยงามไม่แพ้ Mini Air Balloon อีกด้วย