การท่าฯ ภูเก็ต พร้อมรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น หลังปรับเปลี่ยนมาตรการเข้าประเทศ

การท่าฯ ภูเก็ต พร้อมรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น หลังปรับเปลี่ยนมาตรการเข้าประเทศ ด้านผอ.เผยวันที่ 1 พ.ค.65 จะมีเที่ยวบินเข้า 27 เที่ยว นักท่องเที่ยวประมาณ 4,400 คน

สืบเนื่องจากการประชุม ศบค.เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา และได้มีมาติให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้ยกเลิกระบบเทสต์แอนด์โก ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เกี่ยวกับความพร้อมของท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่ง นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของการท่าฯ ได้มีการประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากเที่ยงคืนวันนี้ (30 เม.ย.65) จะทำการยกอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองหรือสว๊อปออก เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางออกจากสนามบินได้ปกติ แต่จะมี 2 ส่วนคือ กลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบโดรสและมีการตรวจหาเชื้อมาแล้ว 72 ชั่วโมง สามารถเดินทางออกจากสนามบินได้ตามปกติเหมือนกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งก็จะมีป้ายบอกเส้นทางออกไว้อย่างชัดเจน กับอีกกลุ่มที่ฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้ทำการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR มา และต้องเข้าระบบ AQ จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตั้งแต่บริเวณจุดคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จุดตรวจหนังสือเดินทาง จุดตรวจศุลกากร และรับกระเป๋า ไปยังทางที่ประตู 6 เพื่อพบกับทางโรงแรมที่พักที่ได้จองไว้ตามมาตรการที่กำหนด โยกลุ่มนี้จะมีจำนวนไม่มาก ประมาณ 17-18 คน

อย่างไรก็ตาม นายมนต์ชัย กล่าวด้วยว่า ในการรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในวันที่ (1 พ.ค.65) จะมีเที่ยวบินเข้าประมาณ 27 เที่ยวบิน และจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 4,400 คน จะไม่มีปัญหา เนื่องจากทุกอย่างทำเหมือนปกติแล้ว ซึ่งในส่วนของศักยภาพการรองรับผู้โดยสารของอาคารระหว่างประเทศก่อนเกิดโควิด-19 เข้า-ออกอยู่ที่วันละประมาณ 25,000คน ซึ่งในจำนวนที่เข้ามาประมาณ 4,400 คน จึงถือว่ามีจำนวนที่ไม่มาก และไม่น่าจะปัญหา และเราได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว