รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต เยี่ยมชุมชนหาดในยาง

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต เยี่ยมชุมชนหาดในยาง อำเภอถลางเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

ที่ บริเวณตลาดชิงปลาอุทยานสิรินาถ หาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนชุมชนได้ร่วมกันเยี่ยมชมตลาดชิงปลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่ได้นำปลาและสัตว์น้ำต่างๆมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังจากที่ได้ไปทำการประมงนอกจากนี้ยังมีการนำผลิตภัณฑ์ในชุมชน ผัก และผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่มาจำหน่าย

นายอำนวย กล่าวว่า การมาเยี่ยมชมวิถีชุมชนตลาดชิงปลาหาดในยางในวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยได้มีการนำเอกลักษณ์ของชุมชนมาเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเยี่ยมชมซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นการกระจายรายให้แก่ประชาชนในชุมชนในทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่มีชายหาดที่สวยงามและอยู่ติดกับสนามบินภูเก็ตซึ่งถือเป็นจุดพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางไปสนามบินและบริเวณดังกล่าวยังมีโรงแรม บังกะโล ร้านอาหาร ในพื้นที่และยังมีชายหาดที่ต่างๆสวยงามสำหรับให้คนที่ต้องการมาพักผ่อนและท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นจุดแข็งของพื้นที่ตำบลสาคูในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

ทั้งนี้การเยี่ยมชมในวันนี้เพื่อเป็นการเตรีมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตหลัง ศบค.ได้มีการลดมาตราการในการเดินทางเข้าประเทศและจังหวัดภูเก็ตซ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย