ภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “คาเธ่ย์แปซิฟิค”

ภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “คาเธ่ย์แปซิฟิค” นับเป็นเที่ยวบินแรกของสายการบินดังกล่าวที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตที่ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต และนายอมรศักดิ์ รุ่งเรืองศรี นายสถานีภูเก็ต บริษัท คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ จํากัด ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX771 เส้นทางการบิน HKG-HKT ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และนับเป็นเที่ยวบินแรกของสายการบินดังกล่าวที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เมื่อเครื่องบินเข้ามายังลานจอดได้มีการต้อนรับด้วยการฉีดอุโมงค์น้ำด้วยนางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการ ททท. สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับเที่ยวบินดังกล่าวถือเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเดินทางเข้าภูเก็ตมาก่อน และนำนักท่องเที่ยวเข้ามาภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จำนวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวระยะไกล ทั้งจากอเมริกา แคนาดา และยุโรป  หลังจากนี้สายการบินดังกล่าวจะบินเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบินในทุกวันอังคาร เป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการทำประชาสัมพันธ์แยกจังหวัดภูเก็ตออกมาจากประเทศไทยอย่างไรก็ตามนางสาวนันทาศิริ กล่าวด้วยว่า จากเหตุการณ์ทำร้ายนักท่องเที่ยวจนเสียชีวิตขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบกับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แต่หลังจากนี้คงต้องมีการประเมินกันอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร โดยปัจจุบันสายการบินที่เข้ามายังภูเก็ตภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีจำนวน 6 สายการบิน และเมื่อรวมสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคเข้าไปด้วย รวมเป็น 7 สายการบิน