ศบค.ผ่อนคลายให้ขายและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่ภูเก็ตได้แล้ว

ศบค.ผ่อนคลายให้ขายและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่ภูเก็ตได้แล้ว เพื่อสนับสนุนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักมายาวนาน ส่วนผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังปิดเหมือนเดิม

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่จังหวัดภูเก็ตได้เสนอไปยัง ศบค.เพื่อขอผ่อนคลายให้ร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตสามารถจำหน่าย และดื่มแอลกอฮอล์ได้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ว่า วันนี้จังหวัดภูเก็ตได้ประชุมร่วมกับ ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผ่านระบบ Zoom โดยที่ประชุม ศบค.ได้หยิกยกประเด็นที่ทางจังหวัดภูเก็ตขอผ่อนคลายให้สามารถขายและดื่มแอลกอฮอล์ให้ร้านอาหารได้

โดยที่ประชุม ศบค.ได้เห็นชอบให้สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ทั้งร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศและร้านอาหารที่เปิดโล่ง โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตกำหนด ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับการติดเชื้อโควิด-19 ในภูเก็ต มีแนวโน้มที่ลดลง และการฉีดวัคซีนเข็ม 3 บูธเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพิ่มมากขึ้น จึ่งเห็นควรให้ร้านอาหารในภูเก็ตสามารถจำหน่ายและดื่มได้

โดยแนวทางที่ร้านอาหารจะต้องปฏิบัติการจำหน่ายและดื่มสุราได้นั้น สามารถดำเนินการได้ทั้งร้านอาหารที่เป็นห้องแอร์และร้านอาหารเปิดโล่ง โดยร้านอาหารห้องแอร์นั้นสามารถตั้งโต๊ะได้ 50% และห่างกัน 1 เมตร นั่งได้โต๊ะ 4-6 คน ของพื้นที่ ต้องติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 10 ลบ.ม./ชั่วโมง/ตรม. ส่วนร้านค้าอาหารเปิดโล่งตั้งโต๊ะได้ 75% ของพื้นที่ มีดนตรีสดได้และนักดนตรีไม่เกิน 3 ชิ้น ขณะทำงการแสดงต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือ face shield เวทีห่างจากเกาะ 2 เมตร พนักงานในร้านทุกแผนกจะต้องฉีดวัคซีน 100% และตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนผู้ที่ใช้บริการจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสพร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนและหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้าใช้บริการ เป็นต้น โดยได้มอบหมายให้ ศปก.อำเภอเป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด หากพบว่าร้านใดมีการติดเชื้อที่เกิดจากพนักงานสั่งปิดทันที 7 วัน และหากลูกค้าที่ใช้บริการติดเชื้อสั่งปิด 3 วัน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจะมีการประชุมในเร็วๆนี้ เพื่อขอความเห็นชอบถึงแนวทางปฏิบัติ และออกเป็นคำสั่งจังหวัดภูเก็ตต่อไป