ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับลูกเรือป่วยฉุกเฉิน

ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.ภก. บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับลูกเรือสินค้า T.B.POSH FALCON สัญชาติสิงคโปร์ ซึ่งระหว่างเดินทางจากประเทศบังกลาเทศไปยังประเทศสิงคโปร์ มีลูกเรือป่วยฉุกเฉินจำนวน 1 คน ต้องเข้ารับการรักษาเป็นกรณีเร่งด่วน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”