ผู้ประกอบการรถยนต์บริการ(แท็กซี่ป้ายเขียว) กทม. ยื่นหนังสือให้กับตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยเพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหากรณีที่เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการใช้รถในภูเก็ต

ผู้ประกอบการรถยนต์บริการ(แท็กซี่ป้ายเขียว) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ที่มาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตยื่นหนังสือให้กับตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยเพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหากรณีที่เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการใช้รถ

ที่ สวนสาธารณะสะพานหิน ภูเก็ต กลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์บริการ(แท็กซี่ป้ายเขียว ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ เพื่อใช้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 50-60 คัน ได้มารวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือให้กับตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยเพื่อยื่นต่อให้กับ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิขอบให้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ทางกลุ่มได้รับความเดือดร้อน โดยมี นายอนันตรักษ์ เพชรหิน ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้รับมอบหนังสือจาก นายธีรภัทร (ขอสงวนนาสกุล) ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ และมี นายกรณ์พิทักษ์ อาสน์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ต ร่วมสังเกตุการณ์

ตัวแทนผู้ประกอบการฯ กล่าวว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ให้บริการรถยนต์บริการ (แท็กซี่ป้ายเขียว)ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครจังหวัดอื่นๆ ให้บริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ถูกจับกุมและตั้งข้อหาที่ไม่ชัดเจนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต โดยทางขนส่งจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่ารถที่จดทะเบียนต่างจังหวัดไม่สามารถให้บริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้และไม่สามารถชี้แจงได้ว่าผิดกฎบัญญัติอย่างไร ทั้งนี้การกวดขันอย่างเข้มงวดของขนส่งจังหวัดภูเก็ตทำให้ผู้ให้บริการรถยนต์บริการ(แท็กซี่ป้ายเขียว)ในนามบุคคลธรรมดาไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่ครอบครองรถยนต์บริการ(แท็กซี่ป้ายเขียว) 1 คน 1 คัน เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตไม่เปิดให้บุคคลธรรมดาจดทะเบียนรถยนต์บริการ(เเท็กซี่ป้ายเขียวในเขตจังหวัดภูเก็ต หากบุคคลธรรมดาต้องการขอจดทะเบียนรถยนต์บริการ(แท็กซี่ป้ายเขียว)เขตจังหวัดภูเก็ตต้องจดจัดตั้งบริษัทและขอนุญาติจากทาง ททท และต้องใช้เอกสารอื่นๆซึ่งมีความซับซ้อนมาก โดยกระบวนการที่กล่าวถึงใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประชาชนบุคคลธรรมดาไม่สามารถทำได้ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการควบคุมจำนวนรถเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด แต่ยังคงเปิดให้บริษัทขอจดทะเบียนรถยนต์บริการ(แท็กซี่ป้ายเขียว)ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ตามปกติจึงทำให้ประชาชนบุคคลธรรมดาที่ต้องการจดทะเบียนรถยนต์บริการ(แท็กซี่ป้ายเขียว) ไปขอจดทะเบียนตามจังหวัดต่างๆที่ยังคงเปิดให้จดทะเบียนได้ เพราะต้องการประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมาย เนื่องจากส่วนงานที่ทางผู้ให้บริการให้บริการนั้นเป็นกลุ่มลูกค้าบริษัท ซึ่งการให้บริการของรถป้ายดำอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของบริษัทนำเที่ยวหรือตัวแทนขายบริการท่องเที่ยว

จึงเรียนมาเพื่อร้องขอให้ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยตรวจสอบ หาทางออกให้กลุ่มผู้ให้บริการรถยนต์บริการ(แท็กซี่ป้ายเขียว)ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ร้องขอให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตพักการกวดขันจับกุม และช่วยหาทางออกให้กลุ่มผู้ให้บริการรถยนต์บริการ(แท็กซี่ป้ายเขียว)ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ เพื่อใช้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือรับรองให้ประชาชนได้ทำอาชีพอย่างถูกต้อง

ในขณะนี้ประชาชนผู้ให้บริการรถยนต์บริการ (แท็กซี่ป้ายเขียว)ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และขอให้ทำความเข้าใจกับส่วนงานบริการของทางผู้ให้บริการด้วยว่าเรานั้นบริการลูกค้าที่ทางบริษัทและตัวแทนขายบริการท่องเที่ยวส่งให้ซึ่งเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดภูเตแนะนำให้ทางผู้ให้บริการนั้นไปยกเลิกป้ายเขียวมาจดเป็นรถยนต์อิเล็คหรอนิกส์นั้นไม่สามารถนำมาประกอบอาชีพในส่วนนี้ได้ ขอความเห็นใจให้ทางผู้ให้บริการรถยนต์ที่ให้บริการนั้นเป็นรถใหม่ ที่ทำการซื้อผ่านไฟแนนซ์ทั้งสิ้น ขอให้ท่านผู้อำนวยการขนส่งโปรดเห็นใจ และหาทางออกให้กับผู้ให้บริการรถยนต์บริการ (แท็กซี่ป้ายเขียว)ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ทีให้บริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้นัดตัวแทนเข้าประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

Subscribe