เปิดโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line)

0
รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line) มุ่งให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นจังหวัดตัวอย่างในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line) ที่จะให้บริการในพื้นที่มีความสำคัญต่อชาวภูเก็ต โดยมี นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการบริหาร...

กลุ่มผู้จัดการมรดก ที่ดิน ส.ป.ก. เนื้อที่ 68 ไร่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ที่มีเขตติดต่อกับ หาดนุ้ย เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ถึง ผู้ว่าฯ...

0
กลุ่มผู้จัดการมรดก ที่ดิน ส.ป.ก. เนื้อที่ 68 ไร่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ที่มีเขตติดต่อกับ หาดนุ้ย ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดตามและตรวจสอบนโยบายผู้ว่าฯ กรณีจัดระเบียบหายหาด ที่อยู่ในเขดของกรมป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ด ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตนายชโลธร โชติพนัง ผู้จัดการมรดก ที่ดิน ส.ป.ก. เนื้อที่ 68 ไร่ ต.กะรน...

ภูเก็ตยกระดับความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม UNDP และธนาคารพัฒนา SMEs

0
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดภูเก็ต ผ่านความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กระทรวงยุติธรรม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ภูเก็ตยกระดับความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม UNDP และธนาคารพัฒนา SMEs ตั้งเป้าเป็นจังหวัดธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 29 พฤษภาคม 2567 - สำนักงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

ออมสิน ลงพื้นที่ภูเก็ตทำโครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม “ตลาดออมสินรวมใจ”

0
ออมสิน ลงพื้นที่ภูเก็ตทำโครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม “ตลาดออมสินรวมใจ” ตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต สร้างต้นแบบตลาดเพื่อเศรษฐกิจดี ชีวิตดี สังคมยั่งยืน ตั้งเป้าช่วยแก้ไขปัญหาหนี้และเป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ขายในตลาดสดของชุมชน นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา 6 ,นางอารียา แขนชัยภูมิ หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการเปิดโครงการตลาดออมสินรวมใจ ตลาดสาธารณะ 2...

อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงานเทศกาล Phuket Peranakan Festival 2024

0
อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงานเทศกาล Phuket Peranakan Festival 2024 วันที่ 21-23 มิถุนานี้ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานที่ปรึกษาสมาคมเพอรานากันประเทศไทย และคุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย...

ภูเก็ตจัดงาน Phuket Night

0
ภูเก็ตจัดงาน Phuket Night ตามที่ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และทีมงานเข้าร่วมงาน IMEX ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดงาน โดยในวันนี้ ได้มีการ Phuket Destination Update โดยนายศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ อุปนายกฝ่าย...

กลุ่มผู้ประกอบการกัญชา สมาคมกัญชาภูเก็ต จำนวนกว่า 50 คน รวมตัวกัน พร้อมแผ่นป้ายข้อความ “กัญชาต้องไม่กลับไปเป็นยาเสพติด”

0
ที่ บริเวณชั้นล่าง อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต กลุ่มผู้ประกอบการกัญชา สมาคมกัญชาภูเก็ต จำนวนกว่า 50 คน รวมตัวกัน พร้อมแผ่นป้ายข้อความ “กัญชาต้องไม่กลับไปเป็นยาเสพติด” มีนายอัศม์เดช หนองแสง เป็นตัวแทน เข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่า “ไม่เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด และผลักดัน พ.ร.บ.กัญชา” ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมสุข สัมพันธ์ประทีป...

ท่านอ้น เยี่ยมให้กำลังใจทีมสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต

0
ท่านอ้น เยี่ยมให้กำลังใจทีมสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต และทนายความอาสา พร้อมมอบเงินสวัสดิการให้แก่ทนายความสูงอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่ สำนักงานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านอ้น ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ สมาชิกสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการสภาทนายความ ภาค 8 และทนายความอาสา พร้อมรับฟังแนวทางการบริหารงานและบทบาททนายความอาสาในการดูเเลประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ภาค 8 โดยมี นางรุ่งนภา พุฒแก้ว...

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปรายการ “คุย คุ้ย คุย กฎหมายกับสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต”

0
ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปรายการ “คุย คุ้ย คุย กฎหมายกับสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต” ณ สวท.ภูเก็ต ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปรายการ "คุย คุ้ย คุย กฎหมายกับสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต" ซึ่งเป็นรายการกฎหมาย 2 ภาษา...

เปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ

0
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ อิทธิพลทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดในการการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร(UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference2024 Phuket Thailand) ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด มาริออต ภูเก็ต ทาวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย...