Phuket Roadshow to India 2024

Phuket Roadshow to India 2024

ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพิพัฒน์ ยั่งยืน นางสาวชนกนันท์ โชตกิจสมบูรณ์ นางสาวอันดามัน เครือพานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเศกสรรค์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนายวาสนา รองพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต โดย นาย ธเนศ ตันติพิริยะกิจ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย นายอิษฎา เสาวรส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานมุมไบ โดยได้รับเกียรติจาก นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองมุมไบ ให้การต้อนรับและนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตจำนวน 29 ราย เพื่อพบปะตัวแทนผู้ขายบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ 70 ราย ของเมืองมุมไบ ภายใต้โครงการ Amazing Phuket Roadshow to India 2024

ภาพรวมการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ประกอบกับการทำตลาดอย่างต่อเนื่องของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ด้วยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่าปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจากอินเดียจะฟื้นตัวเกินกว่าช่วงก่อนโควิด (315,175 คน ในปี 2019) สร้างรายได้ให้กับภูเก็ตมากกว่า 10,000 ล้านบาท

Subscribe