กำจัด “หนอนหัวดำ” ศัตรูต้นตาลโตนด บริเวณแหลมพรหมเทพ ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น

เกษตรภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลราไวย์ กำจัด “หนอนหัวดำ” ศัตรูต้นตาลโตนด บริเวณแหลมพรหมเทพ ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลราไวย์ ดำเนินการกำจัด “หนอนหัวดำ” ศัตรูมะพร้าว ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น โดยวิธีดังกล่าวไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต

นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายอรุณ​ โสฬส​ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์​ ดำเนินการกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น ณ ต้นตาลโตนด​ ​บริเวณแหลมพรหมเทพ​ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังจังหวัดภูเก็ต​ ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อควบคุม และตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่แห่งใหม่ และพืชชนิดอื่น

นางจรัสศรี​ คำภีรสิงห์​ เกษตรจังหวัด​ กล่าวว่า​ การควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว​ที่เข้าทำลายต้นตลาดโตนดบริเวณแหลมพรหมเทพ​ เป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องหาวิธีป้องกันกำจัด​โดยได้ความร่วมมือจาก​ เทศบาลตำบลราไวย์​ ในการควบคุมหนอนหัวดำ​ โดยกำหนดเป็นมาตรการ 3​ มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม​โดยการติดตั้งป้ายป้องกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว​บริเวณแหลมพรหมเทพ​ 2.มาตรการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน​ ​3.มาตรการเฝ้าระวังและสำรวจ ซึ่งมาตรการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานดังกล่าว นอกจากจะใช้ชีววิธีในการจัดการศัตรูพืชแล้ว ยังมีการใช้สารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC ฉีดเข้าลำต้นตาลโตนดที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตรอีกด้วย

นางจรัสศรี กล่าวว่า สำหรับสารเคมีที่ใช้ฉีดเข้าต้นในครั้งนี้ คือ emamectin benzoate 1.92% EC ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อต้น กับต้นตาลตโนด​ หรือต้นมะพร้าวที่มีความสูงเกิน 12 เมตร ซึ่งสารเคมีดังกล่าวกรมวิชาการเกษตร แนะนำให้ใช้ และมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวได้ประมาณ 3 เดือน และผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารพิษตกค้างในตัวอย่างเนื้อ และน้ำมะพร้าวภายหลังทดลองใช้ 90 วัน ดังนั้น พี่น้องเกษตรกรจึงไม่ต้องเป็นห่วง

สำหรับต้นตาลตโนด​ ที่มีความสูงต่ำกว่า​12​เมตรมใช้วิธีตัดแต่วทางใบ​และใช้แตนเบียน บราคอน ควบคุมประชากรของหนอนหัวดำในระยะต่อไป

ทั้งนี้​ เกษตรจังหวัดภูเก็ต​ ขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของหนอนหัวดำอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง จึงจะสามารถควบคุมประชากรของหนอนหัวดำให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำลายผลผลิตมะพร้าว​ และตาลโตนดให้เสียหายได้

Subscribe