จังหวัดภูเก็ตเร่งเสริมศักยภาพเส้นทางสายรอง

จังหวัดภูเก็ตเร่งเสริมศักยภาพเส้นทางสายรอง

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนนหลังวัดท่าเรือ – เชิงทะเล (ม่าหนิก) เส้นทางลัดไปสนามบิน จุดเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท สาย ภก.3030 แยก ทล.402 – บ้านกะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อให้ผิวถนนเรียบเหมาะสำหรับการใช้งานให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลี่ยงทางลัดเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตหรือเดินทางไปยังสนามบินภูเก็ต

ตามที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายโครงการ 1 ถนน 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับความคืบหน้า สำหรับความคืบหน้าของการขยายถนนเส้นทางลัดไปสนามบิน ถนนหลังวัดท่าเรือ – เชิงทะเล (ม่าหนิก) ซึ่งถนนเดิมผิวจราจรกว้าง5 เมตรแต่มีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สะดวกต่อการใช้เส้นทาง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ จึงดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท สาย ภก.3030 แยก ทล.402 – บ้านกะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต และที่ผ่านมาได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดแล้วนั้น ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บูรณาการปรับปรุงพื้นผิวถนนให้มีความเรียบด้วยการลาดยางแอสฟัลต์ ผิวถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทางประมาณ 60 เมตร เพื่อให้ รถยนต์สามารถวิ่งสวนทางกันได้ และพื้นถนนมีความเรียบทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นทางเลี่ยงเข้าเมืองภูเก็ตและเลี่ยงไปสนามบินภูเก็ตได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งจะสามารถระบายรถบนถนนสาย 402 สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสาย 402 ซึ่งเป็นถนนสายหลักเพียงเส้นเดียว ได้อีกทางหนึ่ง ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อย่างไรก็ตามโครงการ 1 ถนน 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาทั้งในส่วนของภาคประชาชนที่หากมีความประสงค์จะร่วมบริจาคที่ดินเพื่อขยายเส้นทางถนนก็สามารถดำเนินการได้หรือภาคเอกชนรวมไปถึงภาครัฐสามารถที่จะวางแผนบูรณาการในการปรับปรุงพื้นผิวถนนให้มีสภาพดียิ่งขึ้นและพร้อมใช้งานซึ่งหากประชาชนหรือภาคเอกชนมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาถนนในโครงการ 1 ถนน 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานได้โดยตรงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัดภูเก็ต

Subscribe