ตรวจสอบ สถานบริการ โรงแรม หลังมีการร้องเรียนว่ามีการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางพื้นที่ ป่าตองอำเภอกะทู้เพื่อตรวจสอบ สถานบริการ โรงแรม หลังมีการร้องเรียนว่ามีการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางพื้นที่ป่าตอง อำเภอกะทู้เพื่อตรวจสอบ สถานบริการ โรงแรม หลังมีการร้องเรียนว่ามีการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รายงานข้อมูลและบูรณาการกำลัง ร่วมปฏิบัติการในภารกิจ

โดยเป้าหมายในวันนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวน 21 แห่ง พบ 2 แห่ง มีข้อมูลว่าเจ้าของเป็นชาวต่างชาติแต่มี คนไทย บริหารงานแทน และอีก 19 แห่งเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต ดำเนินการผิดประเภทอย่างเช่นการนำอาคารพาณิชย์มาดัดแปลงเป็นโรงแรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยขณะลงพื้นที่ ได้พูดคุยกับความเข้าใจ กับเจ้าของสถานประกอบการและผู้ดูแล เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถูกต้อง เบื้องต้น พบการกระทำผิด จึงได้ดำเนินเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมาย ควบคู่กับการแนะนำ ให้เจ้าของ สถานประกอบการ ดำเนินการให้ถูกต้อง โดยให้เข้าไป ติดต่อสอบถามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ฝ่ายปกครองของอำเภอกะทู้ เพื่อหาทางออกร่วมกัน สำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำถูกกฎหมาย ถูกแย่งงานแย่งอาชีพ นอกจากนี้ โรงแรมที่ผิดกฎหมาย อาจจะไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย หากเกิดเหตุไฟไหม้ หรือ เหตุการณ์ในโรงแรม นักท่องเที่ยว ที่เข้าพัก อาจไม่ได้รับ การคุ้มครองด้านความปลอดภัย และตามสิทธิ์ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับฟังความคิดเห็น จากผู้ประกอบการ ที่ มีปัญหาติดขัด เรื่องการขอใบอนุญาต หรือการดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งจะได้นำข้อมูล ไปใช้ ในการ หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ทุกท่านส่วน อยู่ภายใต้กฎหมาย เดียวกัน นอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีแผนที่จะแก้ไข ผังเมืองรวมให้มีความทันสมัยให้ทันต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและบริบทของบ้านเมือง

โอกาสนี้ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการลงพื้นที่ว่า คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งได้ที่อำเภอและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมดูแล ประชาชน และจะ ไม่ยอมให้ชาวต่างชาติ เข้ามาแย่ง อาชีพ ของคนไทยอย่างเด็ดขาด

Subscribe