สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

จังหวัดภูเก็ต สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 มี นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานข้อมูลสถานการณ์พร้อมรับนโยบายแนวทาง การปฏิบัติงานเพื่อลดการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
ทั้งนี้ ในการประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  จังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลสะสมอุบัติทางถนน วันที่ 11 เมษายน  (วันที่ 1 ของการรณรงค์) ดำเนินการตั้งจุดตรวจหลักบูรณาการ รวม 3 อำเภอ จำนวน 11 จุด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ เกิดอุบัติเหตุ  4 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 1 ครั้ง และอำเภอถลาง 3 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากดื่มแล้วขับ,ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และพฤติกรรมเสี่ยง คือไม่สวมหมวกนิรภัย  โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์

ในขณะที่มีการเรียกตรวจยานพาหนะจำนวน 773 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก  พบ 690 คดี ไม่มีใบขับขี่ 287 คดี มากที่สุด, คดีรองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภัย 252 คดีและขับรถยนต์ย้อนศร 47 คดี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ขอเน้นย้ำให้ประชาชนขับรถด้วยความระมัดระวัง และสามารถหยุดพักรถตามจุดตรวจและจุดบริการต่างๆ ที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียมไว้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต

นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงข้อสั่งการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการประชุมคณะกรรมการส่วนรายการความปลอดภัยทางถนนว่า ขอให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เนันการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยเน้นการตั้งจุดตรวจบริเวณจุดเสี่ยงหรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและให้จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความคล่องตัวในการเดินทาง และให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดใช้มาตรการเชิงรุกในพื้นที่ โดยให้ท้องที่ ท้องถิ่น อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และใช้กลไก”ด่านชุมชน ” “ด่านครอบครัว” เพื่อเฝ้าระวังตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และให้เตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ยานพาหนะ และระบบการสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้โทรหมายเลขสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด
24 ชั่วโมง

 

#จังหวัดภูเก็ต #สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล #เทศกาลสงกรานต์  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

Subscribe