ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวปรากฏทางโซเซี่ยลว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทำร้ายเด็กนักเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวปรากฏทางโซเซี่ยลว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทำร้ายเด็กนักเรียน นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องที่ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งทำร้ายนักเรียนนั้น ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง ทราบว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้ทางโรงเรียนได้รายงานและชี้แจงมาว่าตามที่มีข่าวปรากฎตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้นำเสนอข่าวว่ามีผู้บริหารทำร้ายนักเรียนนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แต่เนื่องจากข้อมูลที่รายงานมายังไม่ครบถ้วน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงได้แจ้งให้ผู้อำนวยโรงเรียนพร้อมด้วยครูและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมา นางสาวพัชลี กล่าวต่อไปว่า จากการสอบถามข้อเท็จจริงในเบื้องต้นทราบว่าในวันเกิดเหตุ (น้อง เอ) นามสมมุติ ได้มาเรียนเป็นปกติ โดยมีคุณแม่มาส่ง และโดยปกติเมื่อมาถึงโรงเรียนน้องก็จะไปเล่นที่ห้องพักครู...

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการภัยออนไลน์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิดเพื่อให้ความรู้แก่เด็กเรื่องสื่อออนไลน์ ที่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด” โดยมีนายธีระพล มิตรประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นำโดย ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ และ นักเรียนจำนวน 5 โรงเรียนเข้าร่วม นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง...

มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ

ที่ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี 2565 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วม น.ส.พัชลี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10...

MOU ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะ

สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมจัดทำ MOU ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะ(การฝึกอบรมระยะสั้น) ของโรงเรียนนอกระบบสู่โรงเรียนในระบบ ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา, ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , นางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายศาสวัส หลิมพานิชย์...

เปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบังคับใช้กฏหมาย

เปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฏหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฏหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูเก็ตเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฏหมายและรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฏหมายโดยมีนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายณัฏฐภพ ตุลยกุลโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริต นางสาวจิราพร บุรินทรวานิช ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วม นางสาวจิราพร กล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560...

นายกฯ ตรวจเยี่ยมงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จ.ภูเก็ต พร้อมเป็นประธานสักขีพยานพิธี MOU

นายกฯ ตรวจเยี่ยมงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จ.ภูเก็ต พร้อมเป็นประธานสักขีพยานพิธี MOU บูรณาการความร่วมมือรัฐ-เอกชน 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เน้นย้ำสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (6 มิ.ย. 2565) เวลา 13.50 น. พลเอก...

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดภูเก็ต

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดภูเก็ต หรือ Partnership School Project โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เด็กและเยาวชนภูเก็ต มี 3 ทักษะ คือ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และ เป็น "คนตงห่อ" ซึ่งเป็นภาษาพื้นถิ่นภูเก็ต หมายถึง เป็นคนดีในทุก ๆ ด้าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกโรงเรียน

นายอำเภอกะทู้ ขานรับแนวทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เร่งขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกโรงเรียน นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้แจ้งว่าได้เข้าพบนายก อปท ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกมลา และตำบลป่าตอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนแนวทางการปฎิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกคนสามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการประกอบสัมมาขีพของตนเองในด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆในอนาคต และนายอำเภอกะทู้กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่อำเภอกะทู้มีโรงเรียนและสถานศึกษาตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 17แห่ง แต่ยังพบว่ามีบางแห่งขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมาช่วยสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ตนจึงได้ประสาน นายก.อปท ในพื้นที่ มูลนิธิ สมาคม และผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านทักษะภาษาอังกฤษ มาช่วยสอนเสริมตั้งแต่ในระดับอนุบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง นายกเทศบาลเมืองป่าตอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา...

มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26

มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26 เพื่อสานฝันการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางทุนทรัพย์ ต่อยอดการเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคม ที่ บ้านวานิช ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช เป็นประธานในกามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช ประจำปี 2565...

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เตรียมส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

เน้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดึงโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร นำร่องเด็กเก่งภาษาอังกฤษ ที่ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร พระครูเมตตาภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต(พระอารามหลวง) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด นายวิทยา เกตุชู ผอ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต นางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต คณะครู อาจารย์ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร และ สื่อมวลชน ร่วมประชุม...
448,302FansLike
1,700FollowersFollow
418,000FollowersFollow
6,989FollowersFollow
6,400SubscribersSubscribe