รัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพิ่ม

ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเผยหลังรัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติมจะทำให้เด็กได้รับประทานที่มีคุณภาพให้โภชนาการครบ 5 หมู่ จากกที่ประชุม ครม. มีมติในการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะทำให้อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพให้โภชนาการครบ 5 หมู่ เพราะเป็นช่วงวัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่งผลต่อพัฒนาการด้านกายภาพและความคิดสร้างสรรค์ นายวิลาศ กล่าวว่าในส่วนของโรงเรียนเรารู้สึกดีใจ ที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับการศึกษา ในด้านของอาหารกลางวัน โดยเพิ่มขึ้นตามขนาดของจำนวนนักเรียน ผมมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเก่าและที่สำคัญก็คือจะตอบสนองของโปรแกรม Thai school lunch ให้เด็กได้พัฒนาทุกด้านโดยเฉพาะด้านสติปัญญา แน่นอนครับเงินมากอาหารมากคุณภาพอาหารก็เกิดขึ้นก็คือการบำรุงสมองนักเรียน อันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องโครงการอาหารกลางวันและในส่วนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต...

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มรายได้ชุมนุมดีพร้อม

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มรายได้ชุมนุมดีพร้อม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดภูเก็ต​ นายสมปราชญ์​ ปราบสงคราม​ ปลัดจังหวัดภูเก็ต​ เป็นประธานเปิดงานพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการ (งบกลาง) จังหวัดภูเก็ต​ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น​ กองพัฒนาติจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นายคัมภีร์ นิลวรรณ​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร สถานศึกษาตัวแทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบริษัท...

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ)

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ) ที่ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ) โดยมีนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ คณะวิทยากรและสมาชิกลูกเสือวิสามัญซึ่งเป็นผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 80 คนเข้าร่วม นายกฤษณะ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดทิศทางการบริหารงานราชทัณฑ์ใน 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ ประกอบด้วยการขับเคลื่อนโครงการพระราชทานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล การปรับปรุงระบบทัณฑปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักทัณฑวิทยา...

โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตและนักเรียนเข้าร่วม โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต...

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท ภูเก็ต นายอำนวย วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีนายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าร่วม นายชัยยุทธ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนดจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กร...

ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวปรากฏทางโซเซี่ยลว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทำร้ายเด็กนักเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวปรากฏทางโซเซี่ยลว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทำร้ายเด็กนักเรียน นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องที่ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งทำร้ายนักเรียนนั้น ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง ทราบว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้ทางโรงเรียนได้รายงานและชี้แจงมาว่าตามที่มีข่าวปรากฎตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้นำเสนอข่าวว่ามีผู้บริหารทำร้ายนักเรียนนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แต่เนื่องจากข้อมูลที่รายงานมายังไม่ครบถ้วน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงได้แจ้งให้ผู้อำนวยโรงเรียนพร้อมด้วยครูและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมา นางสาวพัชลี กล่าวต่อไปว่า จากการสอบถามข้อเท็จจริงในเบื้องต้นทราบว่าในวันเกิดเหตุ (น้อง เอ) นามสมมุติ ได้มาเรียนเป็นปกติ โดยมีคุณแม่มาส่ง และโดยปกติเมื่อมาถึงโรงเรียนน้องก็จะไปเล่นที่ห้องพักครู...

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการภัยออนไลน์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิดเพื่อให้ความรู้แก่เด็กเรื่องสื่อออนไลน์ ที่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด” โดยมีนายธีระพล มิตรประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นำโดย ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ และ นักเรียนจำนวน 5 โรงเรียนเข้าร่วม นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง...

มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ

ที่ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี 2565 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วม น.ส.พัชลี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10...

MOU ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะ

สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมจัดทำ MOU ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะ(การฝึกอบรมระยะสั้น) ของโรงเรียนนอกระบบสู่โรงเรียนในระบบ ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา, ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , นางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายศาสวัส หลิมพานิชย์...

เปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบังคับใช้กฏหมาย

เปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฏหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฏหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูเก็ตเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฏหมายและรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฏหมายโดยมีนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายณัฏฐภพ ตุลยกุลโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริต นางสาวจิราพร บุรินทรวานิช ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วม นางสาวจิราพร กล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560...
448,302FansLike
1,700FollowersFollow
418,000FollowersFollow
7,643FollowersFollow
6,400SubscribersSubscribe