บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สวท.ภูเก็ต ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.รังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร...

เหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต

เหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 23) “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด" ณ ห้องประชุมพาร์โก้ แกรน เอ โรงแรมเดอะพาร์โก้ ดีไซน์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการอบรม “ทำดี...