แถลงข่าว ความก้าวหน้าของกลุ่มฟินเทคอินโน เปิดตลาด HealthTech เต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกลุ่มฟินเทคอินโนพัฒนาการใช้ Digital Platform ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและคลินิก 24HOS เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ 9 แห่ง เขตนวัตกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูง 12 แห่ง เขตอุตสหากรรมสีเขียว 7 แห่ง พื้นที่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 28 แห่ง เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงขึ้นไปจากเดิม ที่ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.กะทู้...

มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ปีการศึกษา 2566

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ปีการศึกษา 2566 ให้แก่เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนจำนวน 119 ทุน ที่ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลสวัสดี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2566 เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน โดยมี นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต เบิกตัวนักเรียนเข้ารับประทานทุนการศึกษาจำนวน 119 ทุนๆ ละ 5,000...

คณะอาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารข้อมูลภาครัฐและแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

คณะอาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารข้อมูลภาครัฐและแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายโสภณ เคี่ยมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางดัชนี สัจจะบุญทวี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ, นางสาวกาญจนา บิลหยี และนางสาวเสงี่ยม เอียดตน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ให้การต้อนรับ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและคณะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สร้างพลังการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สร้างพลังการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต สู่ความเป็นสากล พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOA) การพัฒนาเสาหลักด้านการศึกษา EDUCATION HUB สู่ภูเก็ตเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ที่ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตสู่ความเป็นสากล โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวถึงแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน โดยการนำการศึกษามาเป็นหนึ่งเสาหลักในการพัฒนาเป็น...

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามโครงการโรงเรียนอีโคสคูลระดับกลาง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามโครงการโรงเรียนอีโคสคูลระดับกลาง ที่ โรงเรียนบ้านพรุจำปา อ.ถลาง จ. ภูเก็ต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคระ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูลระดับกลาง (ECO School Intermediate) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคณะผู้บริหร สถานศึกษา ครู นักเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน่อการขับเคลื่อนโครงการฯ...

เหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต

เหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 23) “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด" ณ ห้องประชุมพาร์โก้ แกรน เอ โรงแรมเดอะพาร์โก้ ดีไซน์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการอบรม “ทำดี...

นายอำเภอกะทู้ ดัน การใช้แอปพิเคชั่น..”THAID”

ถึงยุคจุดเปลี่ยน ประเทศไทยต้องเดินหน้า นายอำเภอกะทู้ ดัน การใช้แอปพิเคชั่น..”THAID” ณ ห้องประชุมปิ่นประภา โรงแรมเดอะพาร์ภูเก็ต นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายกิตติศักดิ์ บุญเอิบ ประธานสภาเทศบาลเมืองกะทู้ นายอรุณ ไชยทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้...

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้ ระบบ Traffyfondue

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำทีม ลงพื้นที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและเยาวชนในการใช้ระบบ Traffyfondue เพื่อแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน ภายสโลแกน เจอแจ้งจบทุกปัญหา ที่ โดมกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต ,นายสุบัญชา อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต, นายโสภณ เคี่ยมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, และทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต...

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ถุงสตังส์ Group จำกัด จัดโครงการ English We Like

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ถุงสตังส์ Group จำกัด จัดโครงการ English We Like เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษนอกเหนือจากบทเรียนให้กับนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านการศึกษา ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวสากล ที่ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ English We Like ซึ่งจัดโดย...

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนได้รู้ถึงโทษ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนสร้างแนวทางให้สามารถเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธาน เปิดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า"โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต,ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ นักเรียน เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 400 คน นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดโครงการที่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นิยมใช้บุหรี่ไฟฟ้าและมีการซื้อขายกันโดยง่าย...