มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26

มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26 เพื่อสานฝันการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางทุนทรัพย์ ต่อยอดการเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคม ที่ บ้านวานิช ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช เป็นประธานในกามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช ประจำปี 2565...

มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ปีการศึกษา 2566

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ปีการศึกษา 2566 ให้แก่เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนจำนวน 119 ทุน ที่ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลสวัสดี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2566 เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน โดยมี นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต เบิกตัวนักเรียนเข้ารับประทานทุนการศึกษาจำนวน 119 ทุนๆ ละ 5,000...

ทต.ศรีสุนทร จัดฝึกอบรมอาชีพ“การทำผ้ามัดย้อม”แก่ประชาชนในตำบลศรีสุนทร

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมอาชีพทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบลศรีสุนทร “การทำผ้ามัดย้อม” โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง รษก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาล วิทยาการและผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คนเข้าร่วมนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดฯ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ต แต่ในปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา...

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ)

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ) ที่ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ) โดยมีนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ คณะวิทยากรและสมาชิกลูกเสือวิสามัญซึ่งเป็นผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 80 คนเข้าร่วม นายกฤษณะ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดทิศทางการบริหารงานราชทัณฑ์ใน 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ ประกอบด้วยการขับเคลื่อนโครงการพระราชทานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล การปรับปรุงระบบทัณฑปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักทัณฑวิทยา...

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนระดับมัธยมหลังปิดไป 15 วัน

บรรยากาศบริเวณหน้าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์หลังจากหยุดไปประมาณ 15 วัน ตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมา เนื่องจากมีรายงานการติดเชื้อรายใหม่ค่อยข้างสูงอยู่ที่วันละประมาณ 350-400 ราย ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกสังกัดปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษามาตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือให้กับนักเรียนทุกคนก่อนเข้าไปภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างไร และในส่วนของนักเรียนเองต่างดีใจที่ได้กลับมาเรียนในห้องเรียนอีกครั้ง ต่างไม่ได้มีความกังวล เพราะทุกคนฉีดวัคซีนครบโดส มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และระมัดระวังการรวมกลุ่มกันอย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่จะเปิดเรียนได้มีการส่งแบบสอบถามไปยังนักเรียนและบุคลากรทุกคน เพื่อให้ยืนยันความพร้อมในการจะกลับเข้าสู่ชั้นเรียน โดยเฉพาะความเสี่ยงของแต่ละคน...

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต พิธีเปิด อาคาร “ปทุมบงกช” โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕)

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต พิธีเปิด อาคาร "ปทุมบงกช" โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) ที่ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร "ปทุมบงกช"โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต นางอัญชลี วานิช...

ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์อย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอันดามัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สำนักงานชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ หัวหน้าส่วนราชการ...

ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกโรงเรียน

นายอำเภอกะทู้ ขานรับแนวทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เร่งขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกโรงเรียน นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้แจ้งว่าได้เข้าพบนายก อปท ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกมลา และตำบลป่าตอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนแนวทางการปฎิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกคนสามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการประกอบสัมมาขีพของตนเองในด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆในอนาคต และนายอำเภอกะทู้กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่อำเภอกะทู้มีโรงเรียนและสถานศึกษาตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 17แห่ง แต่ยังพบว่ามีบางแห่งขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมาช่วยสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ตนจึงได้ประสาน นายก.อปท ในพื้นที่ มูลนิธิ สมาคม และผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านทักษะภาษาอังกฤษ มาช่วยสอนเสริมตั้งแต่ในระดับอนุบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง นายกเทศบาลเมืองป่าตอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา...

แถลงข่าว ความก้าวหน้าของกลุ่มฟินเทคอินโน เปิดตลาด HealthTech เต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกลุ่มฟินเทคอินโนพัฒนาการใช้ Digital Platform ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและคลินิก 24HOS เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ 9 แห่ง เขตนวัตกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูง 12 แห่ง เขตอุตสหากรรมสีเขียว 7 แห่ง พื้นที่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 28 แห่ง เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงขึ้นไปจากเดิม ที่ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.กะทู้...

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลงาน ศพก.เครือข่าย

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลงาน ศพก.เครือข่าย พร้อมพบปะรับฟังปัญหาเกษตรกรก่อนดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ (ศพก.เครือข่าย) หมู่ 9 บ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพพร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ โดยศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) การทำการเกษตรแบบผสมผสาน และการนำนวัตกรรม...